Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

2

Fredede inv.:

83

Ant. inv. m/vern:

2

Bygninger med verneområde

Kristiansand har med sin fremskutte beliggenhet mot Skagerrak lange tradisjoner og historisk betydning som marineby. Orlogshavnen i Marvika kom til på et tidspunkt da Sverige dominerte fiendebildet. Bygningsmassen har imidlertid gjennomgått store endringer gjennom årene, og er som helhet ikke verneverdig. Rivninger i de senere år har ytterligere svekket helheten i det opprinnelige anlegget. Unntaket er båthuset og varegodslageret, som begge fremstår i tilnærmet opprinnelig stand. De danner et karakteristisk miljø i havnen og er godt synlige fra sjøen og fra Varodden. De representerer karakteristiske bygningstyper fra opphavstiden og er relativt sjeldne i regionen.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004

100104 Marvika

Image "80478_33_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?