Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_34_03_a.jpg" without description

Kanon II, inv. nr. 1004, er intakt.

Møvik fort ligger åtte km vest for Kristiansand sentrum, ved Vestergabet, den vestlige innseilingen til Kristiansand. Fortet ligger i et kupert, delvis åpent skogsterreng på et markant høydedrag med utsyn over Skagerrak. De fire kanonstillingene med bunker – én intakt kanon, to tomme kanonbrønner og en tom kasematt – utgjør fortsområdets visuelle tyngdepunkter. Kanonen (kanon II, inv. nr. 1004) og Kasematten (kanon I, inv. nr. 1005) ligger innenfor et avgrenset område som disponeres av Kristiansand kommune v/ Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum Møvik. Innenfor museumsområdet ligger også en ny utstillingshall, ekstysk sambandsbunker, reservekommandoplass og en luftvernstilling. Området har adkomst fra offentlig vei gjennom et friområde som også omfatter ekstyske stillinger.

I nord og øst grenser museumsområdet til Forsvarets øvrige eiendom på Møvik. Her finnes to kanonbrønner tilsvarende Kanon I, men uten kanoner og i en tilstand som er betydelige dårligere enn museumskanonen. Videre finnes en rekke luftvern- og mitraljøsestillinger, flere innslag i fjellet som blant annet skulle bli rømningsveier fra kanonene, det opprinnelige veinettet og en rekke bunkere og fundamenter etter bygninger.

Kanontypen på Møvik – som i dag kun er representert ved kanon II – er en 38 cm hurtigladekanon utviklet av Krupp-konsernet for tyske slagskip, blant annet «Bismarck» og «Tirpitz». Den ble også brukt som kystartilleri. Det er en gigantisk konstruksjon der kanonrøret alene veier 110 tonn. Kanonen er oppstilt på en konisk betongsokkel i en åpen, forsenket kanonbrønn. I det tilsluttende bunkersanlegget finnes rom som har tjent ulike funksjoner. Her finnes forlegningsrom med 15 køyer (betjeningen var hovedsakelig forlagt i brakker som er revet), sanitærrom med dusjer, toaletter og urinaler; kraftverk med et stort dieselaggregat til kjøring av kanonen og et mindre nødstrømsaggregat samt ammunisjonsrom. Samtlige rom ligger på nordsiden av kanonbrønnen. Utstyr og innredning stammer fra de andre kanonene, med unntak av luftkompressor for startluft og kjølevannspumpe som begge er fra Kanon IV i Harstad. Bortsett fra at opprinnelig panelkledning mangler i forlegningsrommene fremtrer kanon II i tilnærmet samme stand som ved ferdigstillelsen i 1943.

Image "80478_35_01_a.jpg" without description

Kanon II, inv. nr. 1004, i forgrunnen med Kasematten, inv. nr. 1005, i bakgrunnen.

38 cm-batteriet ligger relativt samlet i søndre del av fortsområdet. Inv. nr. 0055, tidligere ammunisjonslager, er lagt i nordre del. Transporten av ammunisjon foregikk med en smalsporet anleggsjernbane, helt inn i kanonstillingene. Skinnegangen ble fjernet etter krigen, men traséen er fortsatt intakt. Deler av skinnegangen er reeatablert og det foreligger planer om å føre sporet frem til inv. nr. 0055.

Den ekstyske bygningsmassen er i hovedsak konsentrert til området nord for kanonbatteriet. Av bygningene fra tyskertiden er det bare et fåtall tilbake og de fleste er vesentlig endret. I tillegg finnes en rekke grunnmurer etter revne bygninger.

Enkelte bygninger og anlegg er kommet til etter krigen. Disse ligger utenfor det ekstyske fortsområdet og er av mindre antikvarisk interesse.

Image "80478_35_02_a.jpg" without description

Ammunisjonsmagasin, inv. nr. 0055.

Fant du det du lette etter?