Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_36_01_a.jpg" without description

Under byggingen av Kanon I (dagens kasematt). Legg merke til fundamentene til kranen som fremdeles er synlige. Kanon II t. h. er operativ.

Foto: Kristiansand Kanonmuseum

1940: Hitler gikk personlig inn for å sperre Skagerrak med tungt artilleri, med ett batteri i Hanstholm og ett i Kristiansand. Planen var opprinnelig å etablere 40,6 cm-batterier, som kunne dekke hele havstrekningen. Senere ble planene endret til 38 cm-batterier, som lot et belte midt i Skagerrak på ca. 10 sjømil være udekket. Her ble det imidlertid lagt et minefelt. Hitler besluttet alt i mai 1940 at det skulle oppstilles fire 38 cm kanoner ved Hanstholm.

1941: I mai var to 38 cm-kanoner ferdigmontert i Hanstholm, mens man på Møvik holdt på med forberedende arbeider. Det var ennå uvisst om batteriet skulle bestå av 38- eller 40,6 cm-kanoner, men dette hadde ingen innvirkning på planleggingen. Affutasjene på de to kanontypene er nemlig like. Løsningen ga seg selv da Tyskland den 21. juni angrep Sovjet. Da ble en serie 38 cm-kanoner som var under produksjon for russerne isteden frigjort for Møvik og Hanstholm.

1942: De to første kanonene ble prøveskutt 12. mai, den tredje stod klar i november. Med standard granat hadde de en skuddvidde på 42. 000 meter, mens de med en lettere, såkalt Siegfried-granat, kunne skyte 55. 000 meter. Anlegget ble kalt Batterie Vara etter en tysk ingeniørgeneral som falt under kamphandlinger i Den engelske kanal.

1943: 17. juni kunne man foreta den første batteriskytingen med de tre kanonene. På samme tid pågikk monteringen av affutasjen til den fjerde kanonen.

1944: Om sommeren ble det bygget en enorm kasematt over den tomme kanonbrønnen der den siste kanonen skulle stå, men kanonenløpet ble senket med skipet Porto Allegre natten til 22. februar 1945.

1946: Fortet inngikk fra 5. 10. i Kystartilleribrigade Sør.

1953: Inngikk fra 1953 i Kristiansand festning.

1958:Møvik fort nedlagt etter stortingsvedtak. To av kanonene gikk til opphugging, mens den siste etter henvendelser til Forsvarsdepartementet fikk bli i sin opprinnelige standplass som museumskanon. Fortet overtatt av HV-07 som øvingsområde.

1987/88: Kanonen pusset opp av Sørlandets sjøforsvarsdistrikt.

1991–92: Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum Møvik opprettet med garanti fra Kristiansand kommune og rydde- og istandsettingsarbeider utført i kanonbunkeren.

1993: Deler av fortet åpnet for publikum.

2003: Eiendommen utrangert og forvaltningen underlagt Forsvarsbygg, Nasjonale Festningesverk. Museet drives av stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum Møvik.

Image "80478_36_02_a.jpg" without description

Kanonbrønnen til Kanon III.

Image "80478_36_03_a.jpg" without description

Reservekommandoplass. Fortets hovedkommandoplass og radar lå på Flekkerøya.

Image "80478_37_01_a.jpg" without description

Kasematt, inv. nr. 1005, med fundamenter etter kranen som ble benyttet til å montere kanon II.

Image "80478_37_02_a.jpg" without description

Fundamenter etter kranen som ble benyttet til å montere kanon I.

Image "80478_37_03_a.jpg" without description

Sambandsbunker

Image "80478_37_04_a.jpg" without description

Mitraljøsestilling i Kapelldalen.

Fant du det du lette etter?