Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

69

Ant. inv. m/vern:

3

Nasjonalt festningsverk

Image "80478_38_01_c.jpg" without description

Deler av den reetablerte skinnegangen som opprinnelig forbandt kanonen med ammunisjonsmagasinene.

Fortet står sammen med etab. nr. 190108 Trondenes fort , etab. nr. 162107 Austrått fort og etab. nr. 124601 Fjell fort i en særstilling blant ekstyske kystfort i Norge. Møvik fort er da også omtalt som et anlegg av stor nasjonal verdi i St. meld. nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk. Hovedskytsets ildkraft såvel som omfanget av nærforsvarssystemer og infrastruktur har vært formidabelt, og kjennetegnende for gruppen av festningsmessig anlagte kystfort med en helt spesiell strategisk betydning. Møvik skiller seg ut ved å være det eneste anlegg i Norge hvor det er bevart en 38 cm-kanon, en av de største kanontyper laget under krigen. At tilsvarende kanoner ikke er bevart i søsterbatteriet på Hanstholm styrker ytterligere forpliktelsen om bevaring. Kanonen er også sjelden i europeisk sammenheng.

Kasematten over affutasjen til kanonen som aldri kom på plass er også en sjelden konstruksjon med betydelig verneverdi. Etter den allierte invasjonen i Nord-Afrika innså tyskerne at batteriene måtte sikres bedre mot luftangrep, og man anså at kasematter ga den beste beskyttelsen. Mange steder kom dette arbeidet aldri i gang, men på Møvik ble det paradoksalt nok investert enorme mengder betong til beskyttelse av en kanon som aldri kom på plass.

Den eneste bygningen innenfor fortsområdet som underlegges vern er det tidligere ammunisjonsmagasinet (inv. nr. 0055). Det har en høy bevaringsgrad og nær funksjonell sammenheng med hovedskytset. Denne sammenhengen vil tydeliggjøres ved en eventuell reetablering av skinnegangen som har forbundet magasinet med batteriene.

Øvingsfortet og kanonmuseet utgjør til sammen en meget verneverdig helhet som i fremtiden må underlegges en helhetlig forvaltning. Dette vil imidlertid ikke være til hinder for en fortsatt bruk som øvingsfort.

Fant du det du lette etter?