Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_132_03_a.jpg" without description

Utsikt mot Sognefjorden.

Nesje fort ligger på et oversiktlig punkt ved innløpet til Sognefjorden. Nåværende etablissement omfatter kun nedre leir, det ekstyske marinekystbatteriet som ligger nede ved fjorden. Restene av hærkystbatteriet (teller ingen stående bygninger) ligger noe tilbaketrukket oppe i åsen.

Solsvika med kaianlegg («Nordre kai») danner sentrum i nedre leir. Én kanonstilling ligger nord for innløpet til bukten, de tre øvrige er lagt i strandsonen mellom bukten og et kaianlegg sørøst for denne («Søndre kai»). Fortifikasjonene omfatter også stillingene etter tre luftvernkanoner, trukket noe inn fra sjøfronten. Alt skyts er fjernet.

Av bebyggelse omfatter leiren ca. 20 ekstyske brakker av varierende funksjon og størrelse. Gjennomgående har bygningene liggende panel og helvalmede tak, mange med opprinnelig vosseskifer-tekning. De fordeler seg på flere funksjoner, blant annet to kategorier av forlegningsbrakker. De største av disse er plassert i nærheten av hver sin kanonnstilling, de mindre er lagt til luftvernstillingene. I tillegg rommer fortet flere andre funksjoner, som sykestue, verksted, befalsbrakke, messebygg, vaktbu, latrine m.m. Mange av bygningene har godt bevarte interiører; dette gjelder bl.a. messebygget (inv.nr. 0012) der flere rom har en høy grad av opprinnelighet med bevarte detaljer som bl.a. matluke mellom kjøkken og spisesal. Dog er to opprinnelige soverom for kjøkkenbetjening bygget om til ett rom. I flere bygninger finnes originale innredningsdetaljer, bl.a. taklamper, krakker og ovner. Det elektriske varslingsanlegget er likeledes intakt.

Image "80478_133_01_a.jpg" without description

Solsvika med kaianlegg («Nordre kai») danner sentrum i Nedre leir.

Jevnt over har bygningene en høy utvendig bevaringsgrad. Ved vindusutskiftning er sprosseinndelingen stort sett beholdt. Original taktekking er endel steder skiftet ut med nyere aluminiumsplater.

Blant de relativt omfattende bunkersanleggene må spesielt nevnes hovedbunkeren (inv.nr. 1001), en stor, rektangulær betongkonstruksjon som delvis ligger over terreng, nærmere Øvre leir og utenfor selve batteriområdet. Bunkeren har høy bevaringsgrad og rommer endel ekstyske detaljer, bl.a. luftrenseanlegg.

Fortet ligger i sin helhet på leid grunn. Grunneieren disponerer endel av området og

Image "80478_133_02_a.jpg" without description

Aggregathus

Fant du det du lette etter?