Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1940: Tyskerne startet byggingen av marinebatteriet på Nesje i juli. Batteriet ble satt opp med tre 12 cm Armstrong skipskanoner fra det gamle norske panserskipet Tordennskiold (bygget 1897) som hovedskyts. Batteriet var stridssklart 7. november 1940. På Nesholmen rett utenfor hadde batteriet en 150 cm lyskaster og en 5 cm luftvernkanon.

1941: I mai kom staben til Artilleriegruppe Sognefjord til Norge, hvor den etter kort tid etablerte seg i øvre leir på Nesje. Samtidig pågikk byggingen av hærkystbatteriet i samme område. Hovedskytset her bestod av fire tyske 10 cm feltkanoner med en rekkevidde på 16.000 meter. Kanonene ble montert på dreieskive for å kunne følge sjømål.

1943: I juni ble de gjenværende norske skipskanonene i marinebatteriet skiftet ut med fire mer moderne 12,7 cm hurtigskytende skipskanoner med en rekkevidde på 17.000 meter.

1945: Ved kapitulasjonen hadde tyskerne i hele Nesje-området 23 kanoner og bombekastere, det var utlagt 1078 miner og det var satt opp svære piggtrådsperringer ved sjøen og i utmarken. Tallet på tyske soldater varierte under krigen, men var nok aldri høyere enn 300–350 mann. De fleste brakkene i øvre leir ble sendt til Finnmark etter krigen.

Marinebatteriet på Nesje og torpedobatteriet på Rutledal (på motsatt side av fjorden) gikk etter krigen inn i Kystartilleribrigade Vestlandet (Kbrig V) under betegnelsen Nesje Fort. De øvrige batteriene ved innløpet til Sognefjorden ble lagt ned.

1951: Hovedskytset sendt til Randøya fort ved Kristiansand, og fire russiske 8,8 cm Flak luftvernkanoner med en rekkevidde på 14.000 meter ble montert i stillingene.

1952–57: Frem til og med 1957 skulle batteriet på Nesje være bemannet av HV 10 under faglig ledelse av Kbrig V.

1958: Nesje fort gikk ut av Kystartilleriets bruk og HV 10 tok det i bruk som øvingsområde. Alt skyts og annen kystartilleriutrustning fjernet.

1965: Vedtatt å opprette en kanonpost på Nesje.

1971: Leiren tilpasset Heimevernets behov.

1973: Opplæring av mannskap til kanonposten begynte.

1975: Nesje fort ble reetablert som kanonpost med mannskap fra HV og to kanoner produsert under krigen.

1998: Kanonene fjernet.

2005: Nesje fort utrangert og overført til Skifte Eiendom for avhending.

Fant du det du lette etter?