Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_46_03_a.jpg" without description

Nordberg fort ligger på Listalandet, i stigende, kupert terreng nordvest for flyplassen. Vegetasjonen i området er lavvokst og det er lite av dyrkbar mark. De fleste bygningene ligger langs en leirgate som løper mot nordøst, resten er konsentrert rundt områdets høyeste punkt. Fortet består av 19 bygninger foruten tufter etter ytterligere fire, samt diverse bunkere. Kanonene stod i åpne stillinger, som idag bare er fragmentarisk bevart. Disse, og andre fortifikatoriske spor som løpegraver, ammunisjonslagre m. v. , preger den vestre delen av anlegget. På området finnes også grunnmurene etter et gårdsanlegg som ble revet i forbindelse med utbyggingen av fortet. Rester av steinmurer, rydningsrøyser m. v. knyttet til gårdsdriften er fremdeles viktige elementer i kulturlandskapet nordvest i området. Man finner også spor av tyskernes naturalhusholdning, i form av et grisehus og diverse nyttevekster.

Bygningenes planløsning, eksteriører, interiører og hovedformer er i hovedsak opprettholdt. Grunnmurene er stort sett støpt i betong og forblendet med lokal natursten. Murarbeidet er av høy kvalitet. Det er kryperom eller kjeller under alle bygningene. Ytterveggene er bygget som bindingsverk av pløyde bord i ca. 3» tykkelse. Utvendige vegger er kledd med liggende panel, som i mange tilfeller er forblendet med grønne eternitplater etter krigen. Takene har opprinnelig vært tekket med flat tegl. Idag er det bare kantinen, inv. nr. 0016, som har denne tekningen, mens øvrige tak er kledd med bølgeeternit. Bygningene har to- og treramsvinduer med tre glass i hver ramme. Innvendige varevinduer synes originale, likeledes skodder av tre. Utvendige dører er kledd med smal panel, stående eller lagt i fiskebensmønster. I noen av dørene er det mindre vindusåpninger.

Interiørene synes praktisk talt uforandret, når unntas noen malingstrøk i enkelte bygninger og platekledning av enkelte vegger. Vegger og himlinger er kledd med finérplater innrammet av tynne furulister. Det forekommer også kledning av faspanel. Sykestuen er innvendig kledt med myke plater typisk for tyske sykebrakker. Gulvene er i hovedsak utført i smale, lakkerte furubord. Innvendige dører er enkle fyllingsdører. I kjøkken og sanitærrom er gulvene dekket med sorte og hvite fliser i sjakkbrettmønster. Sanitærutstyr som vasker, varmtvannsberedere og blandebatterier er i stor grad opprinnelige. Også kjøkkeninnredning i kantinebygget er i hovedsak intakt med vedfyrt storkjøkkenkomfyr, store kjøkkenmaskiner, bord og benker.

Enkelte av bygningene har særtrekk som skiller dem ut fra den standardiserte tyske leirbebyggelsen; ikke minst gjelder dette kantinebygningen med utsmykning av Rudolf Lüdtke og murarbeider av Kurt Urbicht. Rommet fremstår fremdeles som en tysk havnekneipe.

Image "80478_47_01_a.jpg" without description

Del av takutsmykningen i messebygget, malt av Rudolf Lüdtke.

Fant du det du lette etter?