Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_47_02_a.jpg" without description

Utsikt over fortet.

1941: Utbyggingen av kystbatteriene i dette området ble forsert. I Stavsø ble det anlagt en leir kalt Batterie Lister med 3 stk. 15 cm kanoner. Tyskerne innså snart at plasseringen ikke gav flyplassen tilstrekkelig dekning mot luftangrep. Det ble derfor besluttet å flytte batteriet til Nordberg hvor det er fritt utsyn over Listalandet og sjøområdene utenfor. Fortet ble eneste marinekystbatteri under artillerigruppe Vanse, som ellers kun omfattet hærkystbatterier.

1942: Tidlig på nyåret ble de tre kanonene overført fra Stavsø til Nordberg. I tillegg ble det montert to stk. 4 cm Bofors luftvernkanoner. Det pågikk byggearbeider ved fortet under hele krigen. Det ble bygget veier, idrettsplasser, stillinger og brakker. Fra 90 til 120 mann var stasjonert her.

1945: Etter kapitulasjonen ble fortet overtatt av de lokale Heimestyrkene inntil en hæravdeling overtok vaktholdet i slutten av juni. Som ellers i landet ble området ryddet for miner under britisk ledelse.

1946–54: Det var i årene etter krigen en viss uklarhet om hvilken forsvarsgren som skulle overta Nordberg. Kystartilleriet hadde imidlertid hovedansvaret frem til 1954.

1954–86: Fortet fungerte som mobiliseringslager. I 1958 ble det bestemt at den nyopprettede Luftvernartilleribataljon Lista skulle overta ansvaret for det meste av leiren. LVA-bataljonen ble nedlagt i 1986.

1968–95: Farsund Heimevern gjorde bruk av Nordberg fort som lager og øvingsområde. Fra 1984/85 ble bygningsmassen også brukt som lager for Lista flystasjon.

1996: Ikke lenger i Forsvarets bruk.

2003: Overdratt til Vest-Agder fylkeskommune

Fant du det du lette etter?