Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_24_03_a.jpg" without description

Hytte for messebetjening, inv. nr. 0141, bygget i såkalt Anker-blokk.

Odderøya ligger sydøst for Kristiansands historiske sentrum, Kvadraturen. Øya er knytttet til denne med broer over Gravanekanalen som forbinder Østerhavnen og Vesterhavnen. Den tildels steile og ulendte øya utgjør ca. 750 daa hvorav ca. halvparten er bebygget, resten for en stor del skogkledd. Høyeste punkt er Overberget (92 m. o. h. ) på øyas sørvestre del. En annen markant silhuett utgjør Lasaretthøyden (26 m. o. h) som ligger vendt mot bysiden. Kristiansand havnevesen disponerer ca. 70 daa av arealene ved Vesterhavnen til dypvannskai og lagerarealer. Ca. 65 daa av de kystnære arealene på østsiden er utlagt til småbåthavn/regulert til friområde. Videre disponerer Kystverket det fredede Odderøya fyr. Forsvaret eier øvrige arealer. Den søndre del av øya, som stort sett er ubebygget, har i de senere år vært tilgjengelig som turområde.

Det militære området på Odderøya omfatter foruten en rekke stående bygninger også tufter og et omfattende system av fortifikasjoner. Et nettverk av stier og stensatte gangveier, stentrapper m. m. forbinder de gamle batteriene, toppen av øya og den eldre bebyggelsen. De fleste av de eldre veiene ble anlagt i årene 1849–54. Enkelte steder er bare bruddstykker tilbake, men store partier består, bl. a. veien fra sydspissen opp til toppen av øya.

Fra Lasaretthøyden og ned til Bendiksbukta løper en stenmur oppført 1800–1807 for å avdele karantenestasjonens område fra resten av øya. I Kjerregårdsbukta fantes også en kolerakirkegård, hvor det i 1950-årene ble anlagt et båthus på deler av kirkegårdsmuren. Dessuten finnes flere fornminner i området, bl. a. to hellere.

Image "80478_25_01_a.jpg" without description

Utsikt fra Odderøya mot kvadraturen, midt i bildet til høyre ses Lasaretthøyden.

Fortifikasjonene er i stor grad lokalisert til høydedragene på øya. De enkelte anlegggennes beliggenhet er angitt i historikken nedenfor. Bygningsmassen på den militære delen av Odderøya er konsentrert til tre områder; høydene nærmest byen og to områder inne på øya. I det følgende beskrives bare de miljøene og enkeltobjektene som omfattes av vern:

Lasaretthøyden omfatter den eldste del av bygningsmassen. Den består foruten murene av Odderø fort og kruttårn fra rundt 1700 av de to lasarettbygningene fra 1801–04, samt en ny rekonstruksjon av et likhus. Lasarettbygningene (inv. nr. 0011 og 0013) ligger side om side med kruttårnet (inv. nr. 0012) mellom seg. Førstnevnte er to enkle bygninger med rektangulær grunnplan, liggende panel og tegltekket saltak. De er sterkt ombygget innvendig og alle utvendige flater og vinduer skiftet ut i nyere tid. Videre er privetutbyggene på inv. nr. 0011 fjernet. Tårnet ble overbygget ca. 1800 og bakre halvdel fjernet. Det lave overbygget har stående panel og er overrdekket av et tegltak. Tidligere omfattet anlegget også en vaktstue hvor byens brannvakt holdt til.

På øyas sydspiss ble den eldste bebyggelsen oppført tidlig på 1800-tallet. Den består idag av en oppsynsmannsbolig fra 1812 (inv. nr. 0174; ombygget 1904) og et krutthus fra 1840 (inv. nr. 0175) oppført i tilknytning til Søndre batteri som var del av utbyggingen av batterier i forbindelse med Napoleonskrigene. Oppsynsmannsboligen, en enkel panelt tømmmerbygning med empirevinduer og tilbygget skutebygg, er rehabilitert 1999. Krutthuset, som er oppført i bruddsten, har en høy grad av opprinnelighet.

Hytte for messebetjening (inv. nr. 0141) befinner seg nærmere midten av øya, ca. 50 m nord for Overberget. Det er en liten bygning med rektangulær grunnplan og valmtak, oppført under nøytralitetsvakten 1915–16 av hule sementblokker, såkalt Anker-blokk. Denne var en forløper til dagens lettbetong. Uteksperimenteringen av dette bygningsmaterialet er knyttet til arkitekt Johan Keyser Frölich, stadsarkitekt i Kristiansand, bestyrer for Kristiansand tekniske tegneskole og senere den første leder for Kristiansand folkemuseum. Materialbruken kjennes også fra flere andre militære etablissementer, bl. a. Marrvika, samt endel sivile bygninger i Kristiansandsregionen hvorav kun få eksisterer idag.

På høyden nærmest byen ligger kommandantboligen, oppført 1918 i jugenddstil. Deler av bygningen ble omgjort til kontorer etter siste krig, men den tjener fortsatt som kommandantbolig. Boligen fremstår godt bevart med mindre bygningsmessige endringer. Garasjen nær ved er oppført i 1933 og tilpasset hovedhuset. Til bygningene hører et velpleiet haveanlegg. Bygningene danner med sin fremskutte beliggenhet en visuell inngangsport til Odderøya.

Image "80478_25_02_c.jpg" without description

Inngang til Krutttårnet på Lasaretthøyden. Trappen er bygget av stein fra det opprinnelig runde tårnet.

Image "80478_25_03_a.jpg" without description

Kommandoplass til Østre batteri.

Fant du det du lette etter?