Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_58_03_c.jpg" without description

Ølberg leir ligger i et relativt flatt jærlandskap sørvest for Sola flystasjon mellom Stavanger og Sandnes. Området er beplantet med furuskog og gjennomskåret av mindre småveier hovedsakelig med betongdekke. Størstedelen av bebyggelsen ligger på sydsiden av riksveien som deler leiren i to. En vaktbygning, garasjer, et beltefyllingshus, et bombeverksted m. v. ligger inntil riksveien og er relativt autentisk bevart.

Forøvrig består leiren av en rekke ammunisjonshus, bombevern og enkle skur for diverse oppbevaring på nordsiden av området. De ekstyske ammunisjonshusene, opprinnelig ca. 20 stk. , er enkle, panelte bindingsverkbygninger som har ligget spredt med ca. 50 meters avstand langs et veinett. Innimellom disse ligger der bombevern, enkle trebygninger med tykke vegger fylt med sand. Hvert bombevern ser ut til å ha «betjent» 3–5 ammunisjonslagre. Bortimot halvparten av de opprinnelige bygningene står fortsatt og er meget godt bevart, enkelte er imidlertid preget av forfall. Lengst syd i området ligger to rekker med ammunisjonshus avgrenset med langssgående jordvoller. Bygningene er satt opp i bindingsverk, den ene rekken i 1963, den andre i 1971, og ligger «skulder ved skulder» atskilt med mellomliggende jordvoller, noe som var karakteristisk for utbyggingen av ammunisjonshus i denne perioden. I området finnes det også noen ekstyske bunkere med overdekket innkjøring fra to sider.

Image "80478_59_01_a.jpg" without description

Ammunisjonshus fra 1960- og -70 tallet.

Image "80478_59_02_a.jpg" without description

Ekstysk bombevern

Fant du det du lette etter?