Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

23

Totalt ant. inv.:

46

Ant. inv. m/vern:

22

Ammunisjonsleiren på Ølberg må ses i sammenheng med den store tyske byggevirksomheten på Sola og den betydningen som disse anleggene hadde. Som helhet er leiren godt bevart bl. a. med opprinnelig veistruktur. Enkeltstående ammunisjonshus er tatt vare på i endel andre leire, men Ølberg leir utgjør et samlet miljø som viser omfanget og viktigheten av denne delen av militær virksomhet. Hauerseter leir i nærheten av Gardermoen utgjør et liknende eksempel. Begge disse leirene ble bygd ut av tyskerne og brukt av det norske Forsvaret etter 1945.

Ut fra en realistisk ivaretagelse av bygningene i fremtiden vil man bare gå inn for bevaring av bygninger i en begrenset del av søndre område i Ølberg leir. Disse representerer en enkel «trivialarkitektur», de fleste uten særlige arkitektoniske eller antikvariske verdier som enkeltstående bygg. Bombevernene har imidlertid særskilt interesse og kan karakteriseres som en form for feltmessige befestninger. Bygningene som ble oppført av tyskerne er idag enestående for regionen.

Målet med vernet er å ta vare på de ekstyske bombevernene, veistrukturen og to ekstyske bunkere med tosidig innkjøring sammen med eksemplene på ammunisjonslagre fra flere perioder. Helheten er viktig og preget av lagringsområde for ammunisjon frem til idag bør bevares i størst mulig grad. Den tette vegetasjonen med furu er et lunende element i det ellers åpne jærlandskapet, forøvrig det eneste skogsområdet på denne delen av Jæren. Dette gjør at området også har landskapsmessige kvaliteter med et fremtidig potensiale som tur- og rekreasjonområde. Bevaringen åpner for en eventuell videreutvikling av området til forsvarsformål.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004.

Image "80478_60_01_a.jpg" without description

Veistruktur med bombevern foran til høyre.

112404 Ølberg

Image "80478_61_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?