Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_125_01_a.jpg" without description

Lyskasterstilling

1895: Utbyggingen av Bergens befestninger startet med Kvarven som første byggetrinn. Grunn kjøpt til et batteri på Skarvøy, men dette ble ikke bygget.

1902–03: Etter en hel del tvil om plassering, ble arbeidene med minesperringer m.v. i Herløavsnittet påbegynt. Samtlige anlegg ferdig desember 1902. Ved Skarvøy omfattet dette siktestasjon til minesperring i Jacobsøysund, ett batteri med to 65 mm kanoner, to 8,4 cm batterier, alle med hånddammunisjonsmagasiner og kanonskur, lyskasteranlegg på Parisholmen med maskinstasjon på Skarvøy, batterier og moniermagasin på Ypsøy samt en undersjøisk sjeté mellom Jacobsøy og Kalvøy. Oppsynsmannsbolig bygget. Brygger og veier etablert.

1905: «Welhavens Minde», en stenhytte med stampet jordgulv bygget for innkvartering da tidligere anvendt innkvartering på fartøyer ikke var tilstrekkelig. Flyttbare brakker i tillegg mottatt fra Marinen.

1913–1918: Første verdenskrig. Nøytralitetsvakt ved alle anleggene under Bergens befestninger. Stor aktivitet og nybygging. Et enkelt forlegningsskur «Skodjes minne» oppsatt i 1913. Senere bygget brakke for mannskaper, underoffisersbrakke og tre flyttbare brakker for betjening av luftskytsartilleri. I 1916 ble det montert feltskyts og bergskyts mot luftmål. Vakthus bygd på Parisholmen og en rekke steder i Herløavsnittet. Arrestlokale og nytt vannbasseng. Ny overdekt kommandoplass i 1917. Dekningsvoll for maskinstasjon og ammunisjonshus anlagt. Elektrisk lys på anlegget.

1920–39: Minesperringer i ytre avsnitt forsterket. Nøytralitetsvern etablert på alle anlegg under Bergens befestninger høsten 1939.

1940–45: Okkupasjonsmakten demonterte kanonene. En av tre fangeleire for russiske krigsfanger brukt i forbindelse med anleggsarbeidene på Herdla, var plassert på Skarvøy.

1945–2007: Overtatt av det norske Forsvaret. Anlegget er fortsatt i Forsvarets eie og brukes delvis som øvingsområde.

Fant du det du lette etter?