Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Etablissementet ligger på nordspissen av Holsnøy i Meland kommune, i et snauvokst kystlandskap med utsyn mot Hjeltefjorden og Mangersfjorden. Etablissementet er arealmessig et av de største i Hordaland. Adkomsten til anlegget skjer gjennom en skrånende dalsenkning hvor også leirbebyggelsen ligger, mens fortifikasjonene er spredt over et stort område. Hovedtyngden av fortifikasjonene ligger i terrenget nordvest for leirgaten.

De fleste bygningene er ekstyske, men norske innslag fra før og etter krigen forekommer. Messebygget er overflyttet fra Nesje fort i etterkrigstiden. Bebyggelsen består av enkle bruksbygninger med liggende panel, saltak eller helvalmet tak og to- og trerams vinduer. Noen tak har fortsatt skiftertekking, andre er platekledt. Bevaringsgraden varierer. De to norske førkrigsbygningene som fortsatt står har gjennomgått større endringer, mens de ekstyske brakkene gjennomgående er bedre bevart. Bygningsmassen omfatter også et av meget få gjenværende ekstyske grisehus som med unntak av ovnen er helt intakt. Sammenliknet med andre forlegningsområder i regionen fremtrer anlegget som relativt lite homogent og med få bygninger av spesiell interesse.

Fant du det du lette etter?