Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_129_01_a.jpg" without description

Utsikt mot skipsleden i Hjeltefjorden fra kommandoplassen på fortet.

1938: Grunneiendom ekspropriert.

1939: Skjellanger fort etablert. Fjellanlegg til kanon påbegynt og tre brakker reist før krigen.

1940: Tyskerne videreførte den norske utbyggingen og batteriet sto klart i september. Det var bestykket med tre 15 cm L/50 Armstrong kanoner med en skuddvidde på 19.000 meter. Kanonene var bestilt fra England i 1912 og levert i 1920, sterkt forsinket av krigen. De ble liggende i 19 år i et skur i Ramsund i Ofoten i påvente av å bli montert på Ramnes ved innseilingen mot Narvik. Først i mars 1940 ble de flyttet til Bergen, hvor de ved krigsutbruddet lå på en kai og ventet på å bli montert på det nye batteriet på Skjellanger. Tyskerne fulgte de norske planer.

1945–52: Ved kapitulasjonen ble fortet først overtatt av engelske styrker, siden av det norske kystartilleriet. Det ble etablert rekruttskole her i 1947, og den første kontingenten talte ca. 100 mann.

1960-tallet: Rundt 1960 skjedde det en gradvis standardisering av Kystartilleriets skyts. Batterier med skyts som var av ukurant kaliber, foreldet eller uegnet ble gitt annet skyts eller avviklet. Som et ledd i dette arbeidet ble de gamle kanonene på Skjellanger utfaset og erstattet av tre 10,5 cm kanoner, som ble montert i de samme brønnene.

1997: Den siste 10,5 cm kanonen demontert.

1998–2007: Skjellanger fungerer fortsatt som øvingsfort.

Fant du det du lette etter?