Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

152

Ant. inv. m/vern:

3

«Stavanger flyveplass» på Sola var den første sivile landflyplassen som sto ferdig i Norge, to år før Fornebu og Kjevik. Den har derfor en viktig plass i norsk sivil luftfartshistorie. Under den annen verdenskrig ble flyplassanleggene på Sola bygget ut til høy standard og fikk en meget viktig funksjon. Fra et militærhistorisk synspunkt har derfor Sola flyplass interesse. Restene av den tyske byggevirksomheten (såvel som den eldre sivile) er imidlertid svært fragmentert og slike eksempler er bedre bevart i andre og mer helhetlige miljøer som på Lista og Ørland. De to brakketunene på Sola Land ble satt opp i tidlig på 1950-tallet da NATO-utbyggingen ved den militære flyplassen på Sola startet opp. Bygningene er arkitektonisk interessante fordi de for første gang tar opp kjente motiver fra den lokale byggeskikken i materialbruk og utforming bl. a. med «skutebygg» på sidene. Utformingen fikk betydning for senere militær byggevirksomhet med særlig utbredelse i Stavangerregionen. Det ene av tunene har flere opprinnelige detaljer i behold utvendig enn det andre i form av vinduer, dører, panel og taktekking og bør derfor bevares.

Image "80478_56_01_a.jpg" without description

I de to tunene på Sola er det brukt kjente materialer slik som teglstenstak og hvitmalte paneler. «Vedskjulskuten» på enden fungerer som ekstra inngang.

112403 Sola land

Image "80478_57_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?