Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_97_01_a.jpg" without description

Vågedalen med ubåtbunkeren sentralt i bildet.

Foto: KNM Tordenskjold

1941: Planene klare for bygging av ubåtbunker våren 1941. I november begynte man å rydde området for bebyggelse og igangsatte innledende grunnarbeider.

1942: Arbeidene på selve ubåtbunkeren påbegynt i mai. Byggingen organisert av den tyske marinen. Til sammen 2.500 russiske krigsfanger arbeidet på anlegget ved siden av norske sivile.

1943: Dokk nummer 1 ferdigstilt. Området på sydsiden tørrlagt og klargjort for bygging av fem nye dokker. Anleggsarbeidene for dokkområdene var enorme og til dels meget kompliserte med vanskelige grunnforhold, materialmangel og store forsyningsproblemer. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft var knapp. I Norge, i motsetning til på kontinentet, var det også vanskelig å skaffe tilstrekkelig med frivillige og man måtte i stor grad støtte seg på russiske krigsfanger hvis helsetilstand gjorde dem lite egnet til denne typen arbeid.

1944: Ubåtbunkeren på Laksevåg fikk økt betydning etter den allierte invasjonen i Frankrike i juni. Sentrale europeiske anlegg ble evakuert, og gjenværende tyske ubåter sendt i stort antall til Norge. Alle de seks dokkene ferdigstilt senhøsten 1944. Ubåtbunkeren var nå blitt et sentralt bombemål. Flytedokken utenfor Vågedalen ble sprengt og den 4. oktober ble anlegget bombet av engelske fly. 60 hus i området rundt ødelagt. 193 personer, de fleste sivile, omkom, herunder 61 barn på Holen skole som ikke var evakuert. Verkstedhaller og hevekraner sterkt skadet, bunkeren noe mindre. Bombet på ny 29. oktober. Mindre skader på bunkeren var resultatet, men 20 tyske mannskaper ble drept.

1945: Et bombeangrep i januar med større bomber som resulterte i endel større skader bl.a. på tak og skillevegger. Taktykkelsen besluttet økt fra ca. 3 til 6 meter. Materialmangel og bombeangrepene på slutten av krigen skapte forsinkelser. Ved krigens slutt var 85 % av anlegget ferdigstilt, bl.a. gjensto en del overdeknings- og sikringsarbeider. Anlegget dekket da i alt 15 mål. 40.000 tonn armeringsjern og sement tilsvarende landets samlede årsproduksjon var gått med.

1945: Britene forlangte bunkerne langs kontinentet og i Norge demolert. Etter et kompromiss ble to dokker stående i operativ stand, de øvrige delvis ødelagt.

1950-tallet: Forsvaret tok anlegget i bruk, først til lagerformål. Fra 1954 benyttet av norske ubåter.

1967: Dokk III som var delvis ødelagt istandsatt.

1992: Tilpasset for reparasjoner av ubåter i Ula-klassen.

2007: Vågedalen fungerer fortsatt som ubåtverksted.

Fant du det du lette etter?