Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

9

Totalt ant. inv.:

60

Ant. inv. m/vern:

9

Etablissementet i Wallemsviken er knyttet til viktige begivenheter i Forsvarets historie på begynnelsen av 1900-tallet med opprustningen før og etter 1905 og etableringen av Minevesenet. Perioden representerte en ny æra i Marinens historie. Minemagasinnene er det eneste som gjenstår etter at de siste restene av Marineholmen ble revet for få år tilbake. Gruppen av bygninger ligger samlet og utgjør et miljø som er relativt lite preget av endringer. Anlegget har betydelige arkitektoniske og miljømessige kvaliteter. Kun et fåtall ammunisjonshus knyttet til Marinen er inkludert i Landsverneplanen. Bygningstypen er også sjelden, noe som øker den antikvariske verdien.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_94_01_a.jpg" without description

Kaifronten med (f.v.) kontorbygning og to ammunisjonsmagasin, inv.nr. 0038, 0037 og 0036.

Image "80478_94_02_a.jpg" without description

Takkelasjeskur, arbeidshus og kontorbygning, inv.nr. 0029, 0028 og 0027.

Image "80478_94_03_a.jpg" without description

Kontorbygning og arbeidshus, inv.nr. 0027 og 0028.

120105 Wallemsviken

Image "80478_95_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?