Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

7

Ant. inv. m/vern:

7

Etablissementets korte historie i Forsvarets eie gjør at det i hovedsak må vurderes i sammenheng med landets øvrige fyrstasjoner. Agdenes fyrstasjon har en lang historie på samme sted. Den nåværende tårnbygningen har i seg selv arkitektoniske kvaliteter og inneholder en rekke fyrtekniske installasjoner, hvorav en del er sjeldne. Bygningen utgjør derfor et viktig teknisk/industrielt kulturminne, men er også et verdifullt supplement til bygningsmiljøet for øvrig. Bygningenes grad av opprinnelighet er gjennomgående god. Anlegget har en helhetlig karakter både med hensyn til materialbruk og ved at samtlige viktige bygningsmessige funksjonstyper er bevart. Til dette kommer beliggenheten på Agdeneset, det opparbeidete veinettet og steingjerdene som tilfører anlegget betydelige miljøkvaliteter. Agdenes fyrstasjon er derfor som helhet bevaringsverdig.

Bevaringen omfatter samtlige bygninger og bygningsrester, samt hele området innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Fant du det du lette etter?