Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Austråttkanonen utgjør det sentrale bygningsmessige elementet på Austrått fort i dag. Anlegget er bygget opp rundt en 28,3 cm trippelkanon – B-tårnet fra slagskipet Gneisenau – som hadde sitt motstykke på Fjell festning ved Bergen. Kanonen har fem plattformnivåer og veier 1000 tonn. Total høyde på kanontårnet er 21,72 m. I tilknytning til kanontårnet ble det bygget forlegning i fjell og ammunisjonstunnel. Selve kanonen er i dag i god stand. Forlegningsdelen har inntil nylig stått delvis under vann og er i relativt dårlig forfatning. Den vil imidlertid bli satt i stand over tid og åpnet for publikum.

Austråttkanonen er nevnt særskilt i St. meld. nr. 54 om nasjonale festningsverk og er i dag etablert som museum. Hit har man også flyttet avstandsmåleren som opprinnelig sto på Lørbern.

Austrått fort omfattet opprinnelig en rekke bygninger, bl. a. en forlegningsleir som lå på sletten nedenfor kanonplatået. Av forlegningsleiren står i dag bare en messe- og forlegningsbrakke tilbake. Bygningen er av enkel ekstysk standdard og har tross vindus- og dørutskiftninger en brukbar grad av opprinnelighet. Funksjonelt henger bygningen sammen med fortet, men de to delene av anlegget kan på grunn av beliggenheten ikke visuelt knyttes til hverandre. I tillegg til at messebygningen er den eneste gjenværende av et større miljø, gjør dette at den miljømessige sammenhengen er sterkt svekket. Også øvrige inventarnummer ligger tilsvarende spredt i området.

Fant du det du lette etter?