Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

5

Ant. inv. m/vern:

1

Tankanlegget med omliggende steinmurer

Ørland flystasjon hadde en viktig funksjon i den tyske operative virksomheten og har i etterkrigstida utgjort, og vil også i framtiden utgjøre, en viktig del av det norske Luftforsvarets virksomhet.

Milliontanken på Brekstad er en integrert del av Ørland hovedflystasjon og har således samme militærhistoriske verdi som dette. Tankanlegget har arkitektoniske kvaliteter og er et teknisk kulturminne av stor verdi. I tillegg kommer at tankanlegget trolig er ett av få slike anlegg som fremdeles er bevart.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004

Image "80478_194_01_a.jpg" without description

Adkomst via trappen over muren.

162121 Brekstad tankanlegg

Image "80478_195_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?