Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_208_03_a.jpg" without description

Moniermagasin

Brettingen militæranlegg består av Brettingen fort, et sentralt forlegningsområde, samt en del enkeltbygninger som ligger spredt utover et relativt stort område. Fortet består av fjellanlegg, kanon- og luftvernstillinger, løpegraver mm. Såvel tyskernes utbygging under siste krig som de eldre forsvarsverkene preger daganleggene. Videre har fortet gjennomgått en utvikling også i etterkrigstiden, bl. a. ble fjellanlegget vesentlig utvidet i 1960-årene. Likeledes finnes en rekke andre spor etter militær aktivitet spredt rundt i terrenget, eksempelvis trykkbarrieren nær inv. nr. 0018.

Mens stridsanleggene ble etablert rundt århundreskiftet, ble det sentrale forlegningsområdet stort sett reist i 1916. Dette utgjør også hovedtyngden i bygningsmassen. Med et par mindre unntak satte tyskerne få bygningsmessige spor etter seg. Et fåtall bygninger kom til i 1940- og 1950-årene, mens byggevirksomheten i etterkrigstiden hovedsakelig omfattet tekniske installasjoner og enkelte ombygninger.

Leirbebyggelsen har som helhet høy grad av opprinnelighet. Det sentrale forlegningsområdet framstår i tillegg som et svært enhetlig bygningsmiljø og utgjør som sådan et meget godt eksempel på fortsbebyggelse fra perioden rundt første verdenskrig. De tre moniermagasinene (inv. nr. 0010, 0011 og 0012) oppført i 1898 har spesiell militærhistorisk og antikvarisk interesse. Moniermagasinene har sitt navn etter den franske gartneren Joseph Monier, som i 1854 oppfant en tidlig type armert betong. Prinsippet ble videreutviklet av en tysk bedrift og tatt i bruk i Norge i 1894 på Håøya ved Oscarssborg. Magasinene er utført som liggende halvsylindre i armert betong, med inngangsdør på den ene kortveggen. Moniermagasinene var typiske for opprustningen av det norske Forsvaret i tiden før 1905 og har som sådan både antikvarisk og militærhistorisk betydning.

Fant du det du lette etter?