Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_209_01_a.jpg" without description

Fra Brettingen fort kontrollerte man innseilingen til Trondheimsfjorden.

1897: Brettingen fort anlagt som del av Agdenes befestninger i henhold til stortingsvedtak.

1898: Oppkjøp av grunn som dannet grunnlaget for etableringen av leiren.

1897–1900: Hovedbevæpningen besto av 21 cm tunge og 15 cm middels tunge Armstrongkanoner. 15 cm-kanonene ble montert i 1897, de øvrige tre år etter.

1916: Det sentrale leirområdet reist.

9. april 1940: Fortet i kamp med tyske angripere. Ni skudd avfyrt.

1940–45: Tyskerne overtok fortet som ble forsterket med nærforsvarsstillinger, luftvernstillinger, bunkere mm. Innledningsvis baserte tyskerne seg på de opprinnelige Armstrong-kanonene. Etterhvert rokerte de disse mellom de forskjellige anleggene i Trondheimsfjorden, samtidig som de tilførte nye kanoner. Brettingen fikk i oktober 1942 fire nye 15 cm SKC/28 fra Skoda. De opprinnelig norske 15 cm Armstrong-kanonene ble flyttet til Hysnes og Hambåra.

1945: Anlegget overtatt og videreutviklet av Kystartilleriet.

1998: Hysnes og Brettingen nedlagt som fort, men på begge steder var det fortsatt militær virksomhet. Deler av bygningssmassen ble revet.

2003: Brettingen utrangert og overført til Skifte Eiendom for avhending.

Fant du det du lette etter?