Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_171_01_a.jpg" without description

Bakeriet, Ekserserhuset og Underoffiserskolen ligger i enden av Munkegaten, i et miljø av eldre bygninger som bl. a. består av den fredete Katedralskolen og Nidarosdomen. Bygningene representerer militær byggevirksomhet under Napoleonskrigene, en periode med få bevarte bygninger i Norge.

1806: Ekserserhuset (Munkegaten 4) oppført.

1810: Bakeriet (Munkegaten 2) oppført.

1814: Underoffiserskolen (Munkegaten 6) bygget som ingeniørrvåpennets depot og senere underoffisersskole. Opprinnelige uthussbyggninger – sidebygning i sør, et materialhus og et stabbur bundet sammen av et plankegjerde – er senere revet.

1815: Undervisningen ved underoffiserskolen (etabl. 1804) igangsatt.

Ultimo 1800-tallet: Bakeriet forlenget langs Bispegaten. Det ble foretatt en del innvendige endringer, bl. a. ble inngangen forlagt til Bispegaten. Opprinnelig inngang er reetablert senere.

1930: Endring til 5. Divisjons skole.

1946: Endring til Forskolen i Trondheim, administrert av Distriktskommando Trøndelag (DKT).

1948–52: Forsvarets realskole.

1953: Forskolen i Trondheim.

1968–75: Befalsskolen for Infanteriet.

1975: Undervisningen flyttet til kasernen i Festningsgaten 2.

1975–98: Standkvarter for DKT. På slutten av 1980-tallet ble ekserserhuset omgjort til kontorbygning med store endringer i interiøret.

2005: Solgt til Statsbygg.

Fant du det du lette etter?