Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

8

Ant. inv. m/vern:

3

Militæretatens bygninger i Munkegaten er alle oppført i løpet av de to første tiårene av 1800-tallet, og vitner om opprustningen og moderniseringen av militærvesenet i Danmark-Norge etter britenes angrep på Københhavn i 1801. Bygningene kan videre være en kilde til opplevelse av Trondheims viktige rolle som sentrum for militær aktivitet i Midt- og Nord-Norge. Bygningene er administrativt fredet.

De tre bygningene utgjør et helhetlig miljø med hensyn til byggestil og dimensjoner, og må videre ses i sammenheng med den nærliggende monumentale fredete Katedralskolen og den ruvende Domkirken. Selv om bygningene har gjennomgått en del endringer i eksteriør og særlig i interiør, har de fremdeles betydelig antikvarisk verdi som gode eksempler på militære bygninger fra begynnelsen av 1800-tallet.

Bygningenes militærhistoriske verdi, deres beliggenhet som del av et større miljø av verneverdige bygninger i Trondheim sentrum og deres relativt høye grad av autentisitet gjør at disse tre bygningene har særlig høy verdi som kulturminner. Bygningene er også sjeldne eksempler på bevart militær byggevirksomhet fra Napoleonskrigene.

Vernet avgrenses til bygningenes eksteriør og interiør, samt området rundt bygningene som anvist på kartet.

Fant du det du lette etter?