Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Hambåra fort ligger naturskjønt til i bratt terreng på vestsiden av Trondheimsfjorden ikke langt fra Agdenes fyrstasjon og Kong Eysteins havn. Fortområdet utgjør også et stykke på vei atkomstveien til Vettaliaheia radiolinjestasjon som er anlagt lenger opp i fjellet.

Den opprinnelige fortsbebyggelsen lå i hovedsak langs batteriveien som i krappe svingger fører opp til kanonstillingene. Kommandoplassen ligger øverst i anlegget med utsyn utover sentrale deler av Trondheimsfjorden. Atkomsten til koplassen skjer via en bratt trapp fra nivået nedenfor som omfatter kanonstillinger, nedgang til fjellanlegg og bunkere. Anleggene er delvis nedsprengt i fjellet, dels steinmurt og delvis utført i betong. Dagens bygningsmasse omfatter to bygg av nyere dato som begge har mindre antikvarisk interesse. Den gamle bygningsmassen er revet til grunnmur. Sammen med den steinmurte batteriveien, trappeanlegg, vannbasseng og nærforvarsanlegg utgjør dette likevel et meget sammensatt militærhistorisk landskap som også har betydelige naturkvaliteter.

Image "80478_196_03_a.jpg" without description

Plattform foran torpedobatteriet. Selve utskytningsrampen ligger under plattformen, men slik at torpedoen blir skutt ut over vannoverflaten.

Torpedostasjonen ligger på et lite nes vis á vis torpedobatteriet på Sørviknes. Selve batteriet er demontert, men utskytningsrampen over vann eksisterer fortsatt, om enn i dårlig forfatning. Utskytningsrampen tilsvarer torpedorampen på Sørviknes. Området for øvrig har karakter av ruiner, men sporene etter den militære aktiviteten er såpass tydelige at funksjonen klart kan avleses. Blant annet ses sporene av den smalsporete jernbanen som fraktet ammunisjon til batteriet, ammunisjonsnisjer, bunkere mm. Jernbanen går rundt hele neset. En senere veifremføring skiller i dag torpedobatteriet fra resten av fortet. Utsprengningen i forbindelse med veiarbeidene gjør at området framstår en del endret, men forringer ikke opplevelsen av torpedobatteriet i vesentlig grad.

Image "80478_197_01_a.jpg" without description

Enkle nærforsvarsstillinger på veien opp mot kanonstilingene.

Fant du det du lette etter?