Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_224_03_c.jpg" without description

Kommandoplassen

Hegra festning ligger på et dominerende høydedrag i et kupert skogsterreng i Stjørdalen, 11 km øst for Værnes flyplass. Herfra kan man kontrollere riksveien (E14) og jernbaneforbindelsen med Sverige, den såkalte Meråkerbanen. Etablissementet omfatter hovedfestningen med et mindre leirområde, samt de to batteriene Kleivvplasssen og Svartåsen som er forbundet med hoveddfestningen gjennom et stiisystem. En bilvei fører opp Ingstadkleiva til forlegningsområdet. Videre fører en sti fra området ved gården Fulseth opp til Kleivplassen. Deler av stisystemet er i dag gjengrodd.

Hele anlegget er bygget for forsvar mot angrep fra øst. Hovedfestningen består av et fortifikatorisk fjellanlegg med et gangsystem som forbinder de seks kanonstillingene med kaponiér, ammunisjonsmagasiner, oppholdsrom, kjøkken, kommandotårn og sykestue. Anleggets innretning gjør at kommandotårnet bare har sikteglugger mot øst og sørøst. Rundt fortet ligger tre mitraljøsestillinger med skyttergraver som i partier har betongoverdekning. Foran skyttergraven var det opprinnelig en fem meter bred piggtrådsperring. Festningen har også egne brønner, en utenfor skyttergravene og en innenfor.

Opprinnelig fantes det også nærforsvarsstillinger for infanteri i forterrenget rundt festningen, og en brakkeleir ikke langt fra hovedbefestningen. Brakkeleiren som ble bombet og demolert av tyskerne ble aldri gjenreist. I de senere år er det oppført noen nybygg, delvis etter samme lest som de opprinnelige. Disse tjener i hovedsak serviceformål og omfatter blant annet et museum som viser festningenes historie 1910–40.

Midt foran inngangen til fortet står en bronseskulptur av major Reidar Holtermann som ledet de norske styrkenes motstand i april og tidlig mai 1940.

Fortifikasjonene har som helhet relativt høy grad av opprinnelighet og er i god stand. Fortifikatorisk speiler fortet situasjonen etter de tyske angrepene i 1940, hvor sporene etter bombardementet er søkt bevart.

Image "80478_225_01_a.jpg" without description

De opprinnelige kanonene ble fjernet av okkupasjonsmakten. Hegra festning gjennomgikk en omfattende restaurering på 1980-tallet. Blant annet ble flere kanoner montert.

Image "80478_225_02_a.jpg" without description

Åpne standplasser med kanoner utlånt av Forsvarsmuseet.

Fant du det du lette etter?