Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_226_01_a.jpg" without description

1908–11: Tomtegrunn for Ingstadkleven fort (senere Hegra festning ) erhvervet og veiarbeider påbegynt i 1908. Arbeidet ble leiren påbegynt året etter. I 1911 ble hovedbestykningen, fire 10,5 cm feltkanoner, overført fra Ørje fort i Østfold som var nedlagt som en del av Karlstadforliket.

1914–18: Festningen oppsatt som nøytralitetsvern under første verdenskrig. Fjellanlegget med åpne kanonstillinger fullført i 1915. Kommandantboligen oppført i 1916.

1926: Allminnelig nedrustning. Fortet stilt i reserve. Skytset som var supplert med to 7,5 cm kanoner og to 8,4 cm feltkanoner ble delvis demontert og lagret på stedet. Samtlige kanoner var fra siste del av 1800-tallet.

1934: Festningsartilleriet nedlagt ved at ny forsvarsordning trådte i kraft. Landfestningene ble en del av Hærens artilleri.

10. 04. 1940: Dagen etter det tyske angrepet på Norge besatte major R. Holtermann Hegra med 200 mann som gjorde fortet kampklart.

16. 04–05. 05. 1940: Fortet var tidlig i mai den eneste intakte norske enhet i Sør-Norge. Festningen ble angrepet av tysk infanteri, artilleri og fly. Hovedtyngden av bombene falt utenfor det egentlige leirområdet, men bygninger, våpen, elektrisitetstilførselen og telefonlinjene ble ødelagt før den norske styrken kapitulerte og festningen ble overgitt til tyskerne.

mai 1940: Tyskerne demolerte anlegget og brente flertallet av de resterende bygningene før de forlot festningen, bl. a. ble alt metall fjernet. Dette ble gjort for å forringe symbolverdien for nordmenn.

1946: Kommandantboligen brant. Et interkommunalt utvalg overtok driften av anlegget umiddelbart etter krigen.

1952: Serveringsbygg (senere messebygg), beregnet på de besøkende til festningen, oppført nær atkomsten til forlegningsområdet.

1965: Forsvaret gikk inn med midler og overtok igjen vedlikeholdet.

1980-årene:Hegra festning reetablert som nasjonalt minnesmerke. Venneeforeningen «Hegra 1940» spilte her en sentral rolle. Festningen ble restaurert og fire servicebygg, bl. a. ble en museumsbygning oppført. Nye porter ble installert, til dels hentet fra andre anlegg. Restaureringen tok sikte på å bringe festningsanlegget tilbake til situasjonen i 1940.

1991: Statue av major Hans Reidar Holtermann – gave fra Venneeforeningen til Den norske stat – satt opp ved inngangen til selve fortområdet.

2003: Nasjonale Festningsverk overtok forvaltningsansvaret for Hegra festning .

Image "80478_227_01_a.jpg" without description

Flaggheising på Ingstadkleven fort, trolig 1910.

Foto: FMU

Image "80478_227_02_a.jpg" without description

Mannskapet var forlagt inne i fjellanlegget. Selv om bølgeblekkplatene i himlingen beskyttet mot steinsprang og vann, var forholdene kummerlige med høy fuktighet.

Foto: FMU

Image "80478_227_03_a.jpg" without description

De norske styrkene ved overgivelsen søndag 5. mai 1940.

Foto: FMU

Fant du det du lette etter?