Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar som foreslås vernet

Image "80478_228_02_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

Hovedfortet

1002

Skyttergravfremspring

1910

1003

Vinkelgående grav

1914–15

1004

Gorgevei

1910

1005

Feltbatteriverk

1910

1006

Hovedtunnel

1910

1007

Kommunikasjonstunel

1910

1008

Ammunisjonstunnel

1910

1009

Maskinstasjon

1910

1010

Kjøkken- og provianttunel

1910

1011

Hovedkommandotårn

1910

1012

Kommandotårn for 7,5 cm

1918

1013

Kommandotårn for 10,5

1918

1014

2 stk. kanonstandpl for 7,5 cm

1910

1015

4 stk. kanonstandpl for 10,5 cm

1910

1016

Inngangsvoll

1910

1017

Skjæring

1910

1018

Nordre mitraljøsestandplass

1910

1019

Kaponiere

1910

1020

Nordre skyttergrav

1910

1021

Midtre skyttergrav

1910

1022

Søndre skyttergrav

1910

1023

Vestre mitraljøsestandplass

1910

0952

Piggtrådhinder

1910

0652

Hovedbrønn

1910

0653

Reservebrønn

1910

0951

Gjerde

1910

0952

Piggtrådhinder

1910

Svartåsen batteri

1024

Feltbatteriverk

1910

1025

Skyttergrav

1910

1026

Lyskasterstandplass

1910

0753

Svartåsveien

1910

0655

Brønn

1910

0955

Gjerde

1910

Kleivplassen batteri

1027

Feltbatteriverk

1910

1028

Blendering

1910

1029

Nordre og søndre skyttergrav

1910

0654

Brønn

1910

0954

Gjerde

1910

0754

Kleivplassveien

1910

Image "80478_228_03_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør, FKP verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0752

Trongskovei

1909

171411 Hegra festning

Image "80478_229_01_a.jpg" without description

Image "80478_229_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?