Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1 og 2

Totalt ant. inv.:

49

Ant. inv. m/vern:

39

Fjellanlegget med utenverk, veier og militærhistorisk landskap

Image "80478_228_01_c.jpg" without description

Porten i dag.

Foto Jiri Havran

Hegra festning (tidl. Ingstadkleven fort) utgjorde en viktig del av Stjørdal- og Verdalens befestninger. Anlegget representerer utbyggingen av grensebefestningene etter unionsoppløsningen. Festningens betydning er også knyttet til krigshandlingene i Trøndelag i 1940 og har som sådan spesiell symbolverdi. Anlegget er behandlet i St. meld. nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk som en av landets mest betydningsfulle festninger.

Bevaringen omfatter fjellanlegget, de to batteriene Kleivplassen og Svartåsen og det militærhistoriske landskapet, dvs. alle spor etter militær virksomhet i terrenget. Bygningene er av mindre antikvarisk interesse og vil derfor ikke få spesielt vern. Bevaringsområdet faller sammen med arealet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser. Dette omfatter også sti- og veinettet i tilknytning til festningen.

Fant du det du lette etter?