Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_204_03_a.jpg" without description

Image "80478_204_04_a.jpg" without description

En av standplassene fra etableringen, med detalj fra trappen til samme standplass under.

Etablissementet på Hysnes består av fortet med omkringliggende bebyggelse, samt et større leirområde med til dels spredt bebyggelse.

Fortet består av fjellanlegg, kanon- og luftvernstillinger, bunkere, løpegraver m. m. Som helhet domineres anlegget av tyskernes utbygging under siste krig, selv om en del av de eldre forsvarsverkene fortsatt er synlige og det også har foregått en videreutvikling av fortet i etterkrigstiden. Flere av bygningene som ble oppført før 1945 i tilknytning til fortet er revet, men det ligger tydelige spor tilbake i form av grunnmurer. Likeledes finnes en rekke bunkere og andre spor etter militær aktivitet spredt rundt i terrenget.

De to moniermagasinene (inv. nr. 0037 og 0039) utgjør de mest interessante bygningene i tilknytning til fortet. Moniermagasinene har sitt navn etter den franske gartneren Joseph Monier, som i 1854 oppfant en tidlig type armert betong. Prinsippet ble videreutviklet av en tysk bedrift og tatt i bruk i Norge i 1894 på Håøya ved Oscarssborg. Magasinene er utført som liggende halvsylindre i armert betong, med inngangsdør på den ene kortveggen. Moniermagaasinene var typiske for opprustningen av det norske Forsvaret i tiden før 1905 og har som sådan både antikvarisk og militærhistorisk betydning. I dette tilfellet knytter de to monierrmagasinene an til den første byggeperioden på Hysnes, som ellers er mindre fremtredende i dagens anlegg.

Bygningsmassen i leirområdet på Hysnes er svært sammensatt tidsmessig (1863– 1990) og ligger spredt utover et relativt stort område.

Den eldste delen av anlegget ligger innerst i Junkersbukta i Hasselvika. Gjennom utvidelser av leiren og en stadig supplering av bygningsmassen fram til i dag, er det bygningsmessige tyngdepunktet forflyttet fra sjøen. Bebyggelsen følger veien rundt Nebbesheia og omfatter området inntil gården Nebb. Hovedsakelig består denne leirdelen av bygninger fra etterkrigstiden.

Den eldste gårdsbebyggelsen og kapteinsboligen har, om enn i varierende grad, gjennommgått såvidt store bygningsmessige endringer at det opprinnelige bygningssmiljøet som helhet må karakteriseres som forringet. Dette inntrykket forsterkes av at flere bygninger rundt bukta er revet. Blant annet gjelder dette lager (inv. nr. 0067) som uttgjorde en vesentlig del av det gamle militære bygningsmiljøet i Junkersbukta, men nå er erstattet av et nybygg.

Øvrige bygninger fra dette og forrige århundre utgjør et meget lite enhetlig miljø, til tross for at enkeltbygninger er relativt godt bevart. Den militære bebyggelsen på østsiden av bukta ligger imidlertid nær opp til den sivile bebyggelsen i Junkersbukta, bl. a. handelsmannssbygningen, og utgjør som sådan en integrert del av bygningsmiljøet der.

Image "80478_205_01_a.jpg" without description

Ekstysk steinmurt bunker.

Image "80478_205_02_a.jpg" without description

Moniermagasinene er en enkel og solid konstruksjon og ble tatt i bruk på flere av anleggene oppført i forbindelse med opprustingen av Forsvaret på slutten av 1800-tallet.

Fant du det du lette etter?