Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_149_01_a.jpg" without description

Ytre del av Julneset med torpedobatteriet på Julholmen i bakgrunnen.

Juli 1940: Batteriet ble anlagt i juli 1940 med tre kanoner (10,5 cm) fra båten Albatross som forliste ved Bolærne samme år. Arbeidet ble ledet av Organisation Todt med norske arbeidere og entrepenører. Seinere i krigen kom også polske og russiske krigsfanger som arbeidskraft.

1941: Lokale småbrukere fikk først fortsette å bo på området, men ble i 1941 beordret bort.

Nov 1943: I november 1943 ble batteriet tilført enda en kanon fra båten Albatross.

1945: Fortet hadde en besetning på ca. 110 soldater. Ved krigens slutt fantes flere brakker, verkstedbygninger og mannskaps- og ammunisjonssbunkere på anlegget.

1945–1955: Fortet og torpedobatteriet overtatt av Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt ved fredsslutningen. Bøndene ble fortsatt nektet å flytte hjem. Julneset ble fram til midten av 1950-tallet brukt til øvelsesvirksomhet i regi av Molde HV-område. Kanonene ble da fjernet.

1954: Tyskerne betalte leie til grunneierne. Forsvaret fortsatte leieavtalene etter krigen i påvente av endelig avklaring av eiendomsforholdene. Spørsmålet ble ikke avgjort før i 1954 da staten overtok som grunneier.

1958–59: Stortinget vedtok i desember 1958 at fortet skulle legges ned. Vedtaket ble gjennomført året etter.

1962: Julneset ble utlagt som friluftsområde i 1962 ved en avtale mellom Forsvaret og Statens friluftsråd. Området vedlikeholdes av Molde kommune.

2007: Overført til Direktoratet for naturforvaltning.

Fant du det du lette etter?