Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_156_03_a.jpg" without description

Haubitzmagasinet, inv. nr. 0005.

Kristiansten ligger på et dominerende høydedrag, Erlendshaug, sentralt i dagens Trondheim, øst for selve bykjernen.

Festningen består av et sentralt kanontårn, donjonen, i fire etasjer med skyteskår, med omliggende vollmurer med deknings- og ammunisjonsrom. Mot øst og nord finnes vollgraver og forterreng (glaci), med rester etter redutter. I tillegg finnes et fåtall frittstående bygninger på indre festningsområde. Nedenfor festningen ligger den opprinnelig viktigste innfartsveien til byen fra nord som gikk over Gamle Bybro.

Donjonen har tre etasjer over kruttkamrene. Første etasje var opprinnelig kommandantbolig, og annen og tredje etasje kanonetasjer. Tårnet ligger i direkte forlengelse av Domkirkens lengdeakse, ca. 700 meter fra denne. Festningen var planlagt som et symmetrisk stjerneformet anlegg omkring donjonen, men fikk en mer irregulær form tilpasset landskapet.

Festningsvollmurene, donjonen, kommandantboligen og kasemattene ble satt i stand i forbindelse med byens 1000-års markering i 1997. Én av kasemattene er gjort om til kapell.

På plassen utenfor hovedporten ligger Haubitzmagasinet fra 1916. Magasinet benyttes i dag som lager i tillegg til at det er etablert publikumstoaletter i bygningen.

Image "80478_157_01_a.jpg" without description

Kommandantbolig og vaktstue, inv. nr. 0002, med Donjonen i bakgrunnen.

Foto: Riksantikvaren

Forsvarets eiendom inkluderer også Hærens befalsskole for Infanteriet med tilhørende bygninger og ekserserplass. Skolen består av en større murbygning fra 1901 som opprinnelig var underoffiserskole, men benyttes i dag til administrasjon og undervisning. Bygningen er et tidlig eksempel på nordisk nybarokk med enkelte innslag av jugend. Videre finnes det tre ekstyske bygninger og tre nyere bygninger, henholdsvis kalddgarasje, elevforlegning og gymnastikksal.

Image "80478_157_02_a.jpg" without description

Detalj fra kanonetasjen i Donjonen.

Image "80478_157_03_a.jpg" without description

Deler av vollene er bygget som kasematter som her ved hovedporten. Rommet til høyre er i bruk som kapell, mens dørene i midten fører til et forsamlingslokale. Veggflaten mellom disse ble brukt som rettersted av okkupasjonsmakten og i landssvikeroppgjøret.

Fant du det du lette etter?