Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_158_01_a.jpg" without description

Udatert kart (muligens 1770-tallet) fra Ingeniørbrigadens arkiv.

Foto: Riksantikvaren

1676: Planene lagt for etableringen av en festning på et høydedrag øst for byen.

1681–82: Bybrannen 18. –19. april 1681 utløste en ny byplan der byen ble planlagt som festningsby. Planene ble utarbeidet av Cicignon og Coucheron og approbert av Christian IV i løpet av fem måneder. Festningen anlagt i løpet av ett år.

1690–99: Christiansands bastion, Grüner og Frølichs redutt og Møllenberg skanse anlagt på 1690-tallet.

1718: General Armfelt angrep og beleiret Trondheim i 1717, men klarte ikke å erobre verken byen eller festningen. Kanonene på Kristiansten var hovedårsak til at byen motsto angrepet.

ca. 1740: På midten av 1700-tallet gjennomgikk Kristiansten omfattende endringer. Nordre del ble ombygd, festningen og utenverkene forsterket og en egen kommandantbolig bygget.

1816: 12. desember 1816 bestemte kong Carl Johan at Kristiansten skulle nedlegges og overlates til tidens ødeleggelse.

1825: Dagens kommandantbolig oppført ved en sammenbygging av et vakthus og et våningshus.

1901: Underoffiserskolen oppført.

1917: Kommandantens leilighet ble ombygget til laboratorium.

1940–45: Under annen verdenskrig ble Kristiansten benyttet som rettersted av okkupasjonsmakten.

1945: Etter landssvikoppgjøret ble enkelte landsforrædere, bl. a. Henry Oliver Rinnan, henrettet på festningen.

Etterkrigstiden: Etter annen verdenskrig er festningen brukt til flagg- og saluttstasjon for Distriktskommando Trøndelag, og de senere år som øvingsområde for Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag. Festningsområdet blir også brukt til minnehøytideligheter, og lokaler i donjonen anvendes i representasjonssammenheng. Donjonen benyttes også til utstillingsformål av Forsvarsmuseet, som også disponerer kommandantboligen og Haubitzmagasinet.

1997: Donjonen og vollmurene gjennomgikk en rehabilitering og utstyrt med flomlys til 1000-årsjubiléet.

1998: Innredet kapell i én av kasemattene.

1998–2007: Distriktskommando Trøndelag nedlagt og forvaltningen overført til Nasjonale Festningsverk. Tomasskolen og MO-Trøndelag flyttet inn i BSIT-bygningen. Kommandantboligen restaurert og drives som restaurant. Rustkammeret flyttet ut av Haubitzmagasinet. På Forsvarssjefens beordring av 04. 07. 2006 ble det på nytt innsatt kommandant på festningen.

Fant du det du lette etter?