Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

17

Ant. inv. m/vern:

5

Festning, bygninger og område. Deler av anlegget er adm. fredet

Kristiansten er gjennom St. meld. nr. 54 (1992–1993) vernet som nasjonalt festningsverk. Festningen har en sentral plass både i nasjonal og lokal historie, og den utgjør ved sin beliggenhet og utforming en dominerende del av Trondheims bybilde. Det særpregede hovedtårnet, donjonen, er enestående i norsk sammenheng.

Festningen har i dag flere funksjoner. Foruten å være saluttbatteri brukes Kristiansten til ulike offentlige arrangementer, til kulturelle formål og som tur- og rekreasjonsområde for byens befolkning. Festningen har av denne grunn sterk lokal identitetsverdi og store miljøverdier.

Befalsskolen for Infanteriet er en integrert del av Kristiansten. Den tidligere underoffiserskolen har både militærhistorisk interesse og arkitektoniske kvaliteter som gjør den interessant også i nasjonal sammenheng.

Listen over verneverdige bygg og anlegg er oppjustert i henhold til verneplanen for Kristiansten festning .

Image "80478_159_01_a.jpg" without description

Underoffiserskolen, inv. nr. 0011.

Image "80478_159_02_a.jpg" without description

Festningen er bygget rundt det store kanontårnet, donjonen, med god utsikt over byen med innfartsveier over land og til sjøs.

Image "80478_160_01_a.jpg" without description

Kart fra 1738, tegnet av ingeniøroffiser Michael Sundt.

Foto: Riksantikvaren

Fant du det du lette etter?