Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_162_03_a.jpg" without description

Magasinbygningen, inv. nr. 0009, fra 1826 er en av de eldste magasinbygningene i tre i Landsverneplanen.

Marinen og Bastion Prins Carl ligger ved Nidelven øst for Gamle bybro. Marinen var opprinnelig et anlegg av anselige dimensjoner med bygninger langs Nidelven helt til Elgeseter bro. Men store deler av anlegget er gått tapt ved brann eller rivning. I dag gjenstår kun seks bygninger – hvorav fire er tatt med i Landsverneplanen. På området finnes for øvrig rester etter eldre festningsanlegg og en kai.

Mot vest grenser etablissementet til Domkirken og dens omliggende kirkegård. Mot øst ligger Kristiansten festning . Mot nord grenser etablissementet mot det tidligere militære området med den fredete brovakten ved Gamle bybro. Mot sørvest ligger den istandsatte General von Hüths bastion og etablissementet grenser her til Erkebispegården og Rustkammeret.

Området er sammensatt av bygninger fra flere perioder. Etablissementets eldste bygg – magasinbygningen fra 1826 – er oppført i 21/2-etasje laftet tømmer med utvendig stående kledning. Den indre kledning og gulvbord har kraftige dimensjoner. Bygningen har stor grad av opprinnelighet både i eksteriør og interiør. Distriktssingeniørrboligen har fått sin nåværende utforming ved en tilbygging mot vest i 1930. Den opprinnelige bygningen var oppført i 1838 i laftet tømmer med utvendig kledning.

Tilbygget på 3,5 m er i bindingsverk og har som resten av bygget stående panel med horisontalbånd mellom etasjene. Garasjen var opprinnelig et vakthus oppført i 1848, men er bruksendret etter andre verdenskrig. Bygget har vegger av murstein som er utvendig slemmet. Offisersforlegningen er oppført av okkupasjonsmakten i perioden 1940–1943.

Fant du det du lette etter?