Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_163_01_a.jpg" without description

Marinen var opprinnelig et anlegg av anselige dimensjoner med bygninger langs Nidelven helt til Elgeseter bro. Store deler av anlegget er gått tapt ved brann eller rivning.

Foto: Riksantikvaren

1808: Området brukt til stasjonering og vedlikehold av kanonsjalupper.

1816: Etter at unionen med Sverige var et faktum ble festningsverket ved elven nedlagt.

1820–29: Magasinbygningen oppført i 1826. I 1827 ble det bygget et sammenhengende bindingsverksskur med plass til 12 kanonsjalupper. Sprøytehuset bygget i 1829.

1830–39: Oppført smie og kanonkai i 1838. Året etter ble det bygget ett skur for fire kanonjoller, ett skur for 10 kanonsjalupper og brønn.

1840–49: I 1840 bygget man et plankekokehus, to skur for seks kanonsjalupper hver, veier og kullbod. I 1845 et vakthus og bekkokeri.

1850–59: Satt opp to skur til materialer og skonnerter i 1852 og etablert et større kaianlegg utenfor flotiljeskurrene.

1880–89: Dagens uniformsutsalg ble oppført. Bygningen ble i en periode benyttet til kontor for distriktsingeniøren. Det tidligere kontoret ble i 1886 bygget om til husvære for verftsjefen.

1890–99: Marineetablissementet ble i 1894 lagt ned. Eiendommen overtatt av hæren i desember. Verftssjeffboligen ble bolig for distriktsingeniøren. Magasinbygningen ble i 1899 tatt i bruk som lager for sanitetsmateriell.

1927: Sprøytebygningen flyttet og ombygget til dagens hønsehus.

1930: Oppført et tilbygg til distriksingeniørboligen.

1940–45: Offisersforlegningen bygget på restene av Prins Carl bastion. Flere bygninger ødelagt av brann i 1942.

Ultimo 1940-åra: Etter andre verdenskrig ble vakthuset endret til garasje.

1954: Forsvaret avga 80 m2 av eiendommen til tomt for den nye bispeboligen.

1960–98: Siste gjenværende skur for kanonsjalupper revet i 1960-årene. Området Marinen brukes i dag som rekreasjonsområde for byen befolkning

2005: Solgt til Statsbygg.

Fant du det du lette etter?