Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

11

Ant. inv. m/vern:

4

Bygninger, fortifikasjoner og grøntarealer

Området Marinen med General von Hüths bastion og Bastion Prins Carl har spor etter flere epoker av Trondheims militærhistorie. Bastionene utgjorde en viktig del av forsvarsverkene langs Nidelven. Dagens gjenværende bygninger er i hovedsak rester etter et større marineetablissement.

Etableringen av verftet og opplagsplassene på begynnelsen av 1800-tallet markerer omleggingen i trusselvurdering og forsvarsstrategi etter britenes angrep på København. Fartøyene stasjonert ved Marinen beskyttet byen sjøveien og var av vital betydning for festningsverket på Munkholmen.

Selv om vesentlige deler av marineetablissementet er forsvunnet og de fleste bygningene har gjennomgått store endringer, utgjør fortifikasjonene, bygningene og restene etter verftet fremdeles et helhetlig miljø som er viktig for forståelsen av Trondheim som festningsby og sentrum for Forsvaret i Trøndelag. Marinen må også ses i sammenheng med andre levninger etter forsvarsverkene rundt Trondheim. Nærheten til andre sentrale kulturminner i Trondheim og det omliggende grøntareal gir videre etablissementet en betydelig miljø- og opplevelsesverdi.

Magasinbygningen har stor grad av opprinnelighet både i eksteriør og interiør. De andre bygningene har gjennomgått flere endringer, men er viktige for bevaringen av miljøet.

Vernet omfatter bygninger, bastioner, rester etter kai, plener og grøntområder.

Fant du det du lette etter?