Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

28

Totalt ant. inv.:

57

Ant. inv. m/vern:

28

Bygninger, veinett og området innen eiendomsgrensene

Image "80478_176_01_c.jpg" without description

Persaunet utgjør et svært godt eksempel på tysk leirarkitektur av høyere standard. Leirrbebyggelsen har i hovedtrekkene høy grad av opprinnelighet. Den karakteriseres av en solid og tiltalende utforming med en rekke arkitektoniske kvaliteter, noe som gjelder både eksteriører og mange interiører. Den U-formede planen er særskilt interessant som del av Den tyske marinnens oppbygning av anlegg i Europa. Bygningsutformingen og plannen, samt grøntarealene gjør at Persaunet framstår som et meget verneverdig bygningsmiljø.

Videre inngikk Persaunet i en funksjonell sammenheng med bunkerne og andre anlegg på havnen som tilsammen utgjør en bevaringsverdig helhet.

Persaunet leir er derfor meget verneverdig i en nasjonal sammenheng. Som én av flere liknende ekstyske ubåtleire i Vest-Europa fra perioden 1940–45 og med bakgrunn i den marinestrategiske rolle som Trondheim var tiltenkt i Det tyske riket, framstår Persaunet også som interessant i et europeisk bevarringssperspektiv. Dette understrekes av at Persaunet later til å være den eneste bevarte forlegningsleir av et større antall ekstyske ubåtleire i Europa. Persaunet leir er derfor som helhet i fredningsklasse.

Formålet med bevaringen av Persaunet er å ta vare på den ekstyske forlegnningssleiren. Etterrkrigstidas bygninger faller utenfor dette formålet og vil følgelig ikke få noe spesielt bygningssmessig vern. Dette gjelder også de ekstyske garasjene som heller ikke er av vesentlig betydning for den historiske forståelsen av forlegningsleiren. Foruten bygningene omfatter vernet området innenfor grensene til Forsvarets eiendom.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004

Image "80478_176_02_a.jpg" without description

Flere bygninger har den opprinnelige skottlampen bevart, en detalj som minner om stedets marinetilknytning.

160120 Persaunet leir

Image "80478_177_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?