Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Andel verneverdige inventar fordelt på regioner

Image "80478_146_01_a.jpg" without description

Landsdelens militære historie er preget av grensen til Sverige og områdets viktige rolle i kommunikasjonen mellom Sør- og Nord-Norge. En rekke angrep fra øst har resultert i forsvarsverk fra flere perioder.

Image "80478_146_02_a.jpg" without description

Kristiansten festning ble anlagt i 1681 for å forsterke forsvaret av byen. Langs Nidelven og mot sjøen var det allerede bygget forsvarsverk, men byen var sårbar for angrep fra øst. Festningen ble derfor lagt på en høyde øst for byen. Det militære nærværet var til tider stort i Trondheim, og byen var betegnet som en garnisonsby. En rekke bygninger er i dag på sivile hender, blant annet er flere bygninger overført til Kirke- og undervisningsdepartementet, men fortsatt er del bygninger i militær bruk. Flere av disse er allerede administrativt fredet. En stor del av byens grøntområder er imidlertid fortsatt i Forsvarets eie. Særlig gjelder dette området ved Kristiansten festning og fra langs Nidelven fra Marinen til Elgeseter bro.

I forbindelse med nasjonale planer om nye forsvarsverk startet man i 1830-årene planleggingen av nye kystbatterier ytterst i Trondheimsfjorden. Sjøforsvaret av Trondheim var basert på Munkholmen, men denne festningen lå for nær byen. Planene ble ikke realisert før etableringen av Agdenes befestninger mot slutten av århundret med kystfort på Hysnes, Brettingen og Hambåra. Samtidig ble det bygget ekserserplasser på Rinnleiret og i Steinkjer.

Fant du det du lette etter?