Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_231_01_a.jpg" without description

Leirens eldste del er symmetrisk bygget opp om en midtakse som opprinnelig utgjorde hovedatkomsten til Rinnleiret.

1890: To telthus flyttet til leirområdet og sammenbygget.

1894–1900: Oppføring av kavallerileiren med staller, forlegninger, messe- og kjøkkenbygg, kornmagasin mm. Gjenbruk av materialer fra nedlagt leir på Tistelberget. Statlig oppkjøp av grunn (gårdene Bjerkhaug, Ekren, Lille Rinden, Tistelberget og Kraakneset) fullført i 1896.

1910–20: Ved innføringen av ny hærordning i 1911 ble leiren standkvarter for Nordenfjeldske dragonregiment, noe som førte til videre utbygging med kjøkken, vakt- og forlegningsbygning, undervisningsbygg, to lagerbygninger, kontorbygg, kaldgarasje og depot.

1939: Svedjan gård innkjøpt og bygningene tatt i bruk til militære formål.

1940–45: Okkupasjonsmakten konsoliderte anlegget på Svedjans grunn med to mannskapsforlegninger, en forlegning/kontorbygning, garasje og verksted.

1973/74: Rinnleiret tekniske fellesverksted etablert. Samtidig ble Leopard stridsvogn innført på Rinnleiret.

1976–89: Nytt kantinebygg, verkstedbygning m. m.

1988: De to eldste og sammenbygde telthusene overført til Verdal museum.

1990-årene: Nye lagerbygg (langtidslagring) tilkommet, flere under planlegging.

1995: Sentralverksted for Trøndelag. I august samme år ble Nordenfjeldske Dragonregiment nedlagt og den eldste delen av leiren frigitt.

1998: Sete for Trøndelag tekniske verksted.

2004: Solgt til Levanger kommune

Image "80478_231_02_a.jpg" without description

Håndverksbrakke, inv. nr. 0026.

Image "80478_231_03_a.jpg" without description

Telthus, inv. nr. 0003.

Fant du det du lette etter?