Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_152_03_a.jpg" without description

Magasin fra 1889, inv. nr. 0026.

Image "80478_152_04_a.jpg" without description

Magasin fra 1926, inv. nr. 0023. Byggeskikken er tilpasset det gamle magasinet

Setnesmoen leir ligger ved Åndalsnes, i et jordbruksmiljø nær elven Rauma. I tillegg til leirområdet omfatter etablissementet store skytefelt og øvingsområder. Leirområdet har fått en parkmessig opparbeiding med bjørkealléer og store grøntarealer. Et rettvinklet veinett knytter de forskjellige delene av leiren sammen.

Etablissementet er av mellomstor størrelse og omfatter 44 bygninger totalt, hvorav 26 inventarnummer befinner seg innenfor det sentrale leirområdet. Utenfor leiren, et stykke unna ligger den gamle sykestua som i dag brukes som undervisningsbygg. Sykestua ligger i den såkalte Sykehusskogen hvor det er oppført rundt ti bygninger av mer midlertidig karakter til bruk ved øvelser, eksempelvis flere kokeskur og vaskehytter. Den øvrige bygningsmassen er knyttet til skytefelt og øvingsområder.

Anlegget er sammensatt av bygninger fra flere perioder. Selv om hoveddelen av den eldste leirbebyggelsen og den opprinnelige leirstrukturen ikke lenger eksisterer, er relativt mange enkeltbygninger fra 1800-tallet bevart. Disse ligger rett innenfor inngangen til leiren og i den søndre delen av området og utgjør en del av leirens bygningsmessige tyngdepunkt, som ellers favner en rekke på fem tyskerbrakker flankert av to store magasinbygninger fra hhv. 1889 og 1926.

Sykestua er plassert i god avstand fra det sentrale leirområdet. Dette var en vanlig plasseringssmåte for sykestuer i forrige århundre, trolig gjennomført for å forhindre epidemier. Til tross for at det har skjedd endel vindusutskiftninger og noen av bygningene er blitt rehabilitert innvendig fremstår leiren totalt sett som et enhetlig og godt bevart trehusmiljø. Leiren karakteriseres av at nyere bygninger, med få unntak fra de siste tiår, er blitt tilpasset den øvrige bebyggelsen med hensyn til material- og farvevalg og utforming. Graden av opprinnelighet varierer, men generelt er de opprinnelige planløsningene i behold. Noen av bygningene har imidlertid også meget godt bevarte interiører.

Fant du det du lette etter?