Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_153_01_a.jpg" without description

Setnesmoen før bombingen i 1940.

Midten av 1700-tallet: Det såkalte «Gryttenske» kompani øvde på gården Grytten nær Setnesmoen.

6. juli 1818: Den første formelle leiekontrakten mellom grunneierne og representanter for Hæren ble undertegnet.

1868: Kontrakten utvidet.

1880: Kontrakten utvidet.

1880–1900: Den eldste leirbebyggelsen reist.

1902–04: Kontrakten utvidet. Etablissementet fortsatt på leid grunn.

1902–04: Utvidelse av leiren frem mot unionsoppløsningen.

1911: Sundmøre regiment nr. 11 opprettet.

1918–1940: I mellomkrigstiden tilkom flere bygninger, bl. a. kantine, lager, verksted. Endret i 1930 navn til Møre infanteriregiment nr. 11 som omfattet Sunnmøre, Romsdal og de tre Nordmøreherredene Sunndal, Øksendal og Ålvundeid. Møre infanteriregiment drev normal rekruttutdannelse (48 dager) og regimentssamlinger på Setnesmoen i mellomkrigstiden.

April 1940: Leiren bombet av tyskerne og mye av den opprinnelige bebyggelsen ødelagt.

1940–45: Tysk byggevirksomhet med bl. a. en rekke tyskerbrakker.

1945–95: Alminnelig infanteriopplæring. Leiren forsterket med flere bygninger i etterkrigstiden.

1950-årene: Verkstedbygg/garasjer reist.

1960-årene: Bygget garasjer, messebygg, vedlikeholdsbygg m. m.

1970-årene: Oppført administrasjonsbygg og en rekke kokeskur, vaskehytter og toalettbrakker. Den gamle befalsforlegningen brant 5/10 1972 og ble erstattet av et nybygg.

1990-årene: Enkelte småbygg tilkommet.

1995: Møre infanteriregiment/Forsvarsdistrikt nr. 11 nedlagt 1. august. Erstattet av nytt territorielt regiment. Samtidig fikk HV-distrikt 011 standkvarter på Setnesmoen. Overføringen av HV til Setnesmoen fullført i 1997.

1995–2007: Infanteriregiment 11 nedlagt. HV distrikt 11 fortsatt brukere . Enkelte av de vernede byggene brukes av FLO base Trøndelag RSF, men de fleste er overført til Skifte Eiendom.

Fant du det du lette etter?