Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

78

Ant. inv. m/vern:

17

Eksteriør og for noen bygningers vedkommende også hovedstruktur og interiør

Til tross for at relativt store deler av den eldste bebyggelsen og den ekstyske bygningsmassen er borte framstår anlegget som et meget enhetlig trehusmiljø, hvor tilpasning av nybygg til den eksisterende bebyggelsen har vært et gjennomgående trekk gjennom dette århundret. I tillegg har Setnesmoen gjennom flere århundrer vært det sentrale militære øvingsområdet og etablisseementet i Møre- og Romsdal, og er i dag den eneste større militærleir i fylket. Leiren har derfor betydelig militærhistorisk og antikvarisk verdi.

Formålet med bevaringen av Setnesmoen leir er å ta vare på det verdifulle trehusmiljøet som er utviklet over tid, samt omliggende arealer med veinett og grøntarealer. En del av bygningene har mindre verdi i en slik sammenheng, og vil derfor bli tillatt revet eller erstattet av nybygg. Eventuelle nybygg og utvidelser må underordne seg helheten og hovedstrukturen i anlegget.

Verneområdet omfatter arealer som i dag ligger innenfor det sentrale leirområdet, samt området rundt sykestua. Setnesmoen ligger på leid grunn og ble derfor ikke omfattet av forskriftsfredningen i 2004

Image "80478_154_01_a.jpg" without description

Sykestua (inv. nr. 0036) som ligger et stykke unna det sentrale leirområdet, er godt bevart og sjelden i nasjonal sammenheng.

Fant du det du lette etter?