Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Sørviknes ligger i Rissa kommune. Etablissementet ligger i et meget bratt skogsterreng som stuper ned mot fjorden. Sørviknes består av en torpedostasjon i fjell med forlegningsbunkere, noen bygninger brukt til forlegning og administrasjon, luftvernkanon- og mitraljøsestillinger, lyskasterstillinger, bombekasteranlegg og en rekke nærforsvarsstillinger m. m., samt kaianlegg og veinett.

Forsvarsanleggene er bygget ut i flere faser med spor i landskapet etter virksomheten under annen verdenskrig og flere utbygginger i etterkrigstiden.

Flertallet av de fem bygningene på Sørviknes er fra etterkrigstiden. Bygningsmassen har gjennomgående lav autentisitet. De tekniske anleggene og selve torpedobatteriet har vært helt intakte fram til utrangeringen, men er nå fjernet. Som helhet er anlegget i meget god stand.

Image "80478_213_01_a.jpg" without description

Torpedobatteriets kommandoplass

Image "80478_213_02_a.jpg" without description

Utskytningsrampen sett ovenfra. Torpedoene ble skutt ut over vannoverflaten.

Fant du det du lette etter?