Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

2

Totalt ant. inv.:

44

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

Image "80478_214_01_c.jpg" without description

Nærforsvarsstilling ved adkomsten.

Sørviknes torpedostasjon utgjorde en viktig del av forsvarssystemet langs Trondheimsfjorden. Anlegget framstår med sin høye grad av opprinnelighet og med alle tekniske installasjoner bevart som det siste gjenværende, tilnærmet intakte torpedobatteri anlagt av tyskerne.

Til dette kommer anleggets komplette karakter hvor alle fortifikatoriske ledd i tilknytning til torpedobatteriet, som kanon- og mitraljøsestillinger, bombekasteranlegg, nærforsvarsstillinger m. m. , er i behold. Sammen med veinettet danner dette et interessant militærhistorisk landskap.

Sørviknes er derfor et forsvarsanlegg av antikvarisk og militærhistorisk verdi. Anlegget har vært vurdert i en museal sammenheng av Forsvarsmuseet (FMU) som imidlertid har konkludert med at det av økonomiske og beliggenhetsmessige grunner ikke lar seg gjøre å opprettholde torpedostasjonen som forsvarsmuseum.

Bygningsmassens lave autentisitet gjør at bygningene er av mindre antikvarisk interesse og derfor ikke vil bli inntatt i landsverneplanen. Det er åpnet for at bygningene rives ned til grunnmuren.

En bevaring av de fortifikatoriske anleggene og landskapet alene er i tråd med det bevaringsnivået som er lagt på de øvrige delene av Agdenes befestninger.

Bevaringsområdet omfatter arealet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser. Samtlige fortifikatoriske anlegg og spor etter militær virksomhet inngår i bevaringen.

Fant du det du lette etter?