Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Tarva er et øyrike ytterst i Trondheimsfjorden. En del av Tarva – «Været» – er i dag landskapsvernområde, mens Forsvaret har et skyte- og øvingsfelt beregnet på skyting fra fly mot sjø i en annen del av området. Forsvarets nåværende eiendommer på Tarva – tilknyttet dagens Tarva fort- og signalstasjon – er svært små, men omfatter sentrale kulturminner på øya: Radarfoten «Mammuten», et bunkerområde som fortsatt er i bruk, samt et kaiområde med et HV-bygg. Til sammen omfatter dette bare en liten del av de ekstyske anleggene på øya. Det øvrige er i privat eie.

Image "80478_216_03_a.jpg" without description

«Mammutten»

Store deler av Husøya og Valøya ble fortifisert av tyskerne. Her ligger Tarva batteri og «Mammuten» som utgjorde hovedanleggene på Tarva. Tarva batteri med sine fem kanonstillinger beregnet for 28 og 15 cm kanoner m. v. er relativt godt bevart, men er gått ut av Forsvarets eie.

Radarstasjonen lå på et høydedrag på den ellers flate øya. Selve radaren er demontert, men fundamentet i stein, den såkalte «Mammuten», har fortsatt imponerende dimensjoner og dominerer omgivelsene. Den er i god stand og rundt ses fortsatt løpegraver og nærforsvarsstillinger. Radarstasjonen er forsøkt skjult i terrenget ved hjelp av steinmantling.

Bunkerområdet består av et større antall bunkere av forskjellige typer. De sju bunkerne som fortsatt brukes av Forsvaret er gjennomgående meget godt bevart. Dette gjelder også veinettet mellom bunkerne og veinettet for øvrig, som for en stor del har beholdt sitt ekstyske dekke av betongdeler.

Flertallet av de ekstyske byggene er revet ned til grunnmur, men ellers er det gjort lite for å rydde området for anlegg og strukturer. Dette i kontrast til andre deler av landet hvor spor etter den tyske virksomheten har vært fjernet eller forsøkt fjernet på bred basis. Eksempelvis ligger det fortsatt pansersperringer i terrenget, noe som antakelig bare finnes bevart ett annet sted i landet (Ognastrand på Jæren). Husøya og Valøya framstår derfor som et usedvanlig godt bevart militærhistorisk landskap med meget stor bredde i utvalget av kulturminner.

Image "80478_217_01_a.jpg" without description

Ekstysk bunker

Image "80478_217_02_a.jpg" without description

Løpegrav med rester av opprinnelig kamuflasjenett ved «Mammuten»

Fant du det du lette etter?