Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1940–44: Tyskerne anla forsvarsverker på flere øyer i Tarva-øyriket. Husøya utgjør den største øya og rundt 2/3 av øya ble gjennomfortifisert og lokalbefolkningen fordrevet fra området. På en del av de omkringgliggende

øyene ble det etablert observasjonsposter, lyskasterenheter m. m. Den tyske mannskapsstyrken på Tarva utgjorde rundt 2000 mann og totalt ble det reist 22 bygninger (forlegninger, messebygg, depoter m. m. ) i tillegg til en rekke bunkere og andre anlegg.

1941: Tarva batteri utgjorde et hovedanlegg på øya og besto av 3 stk. 28 cm og 2 stk. 15 cm kanoner, en rekke luftvernbatterier og mindre skyts.

1942: Nord-Europas tredje største radarstasjon på Tarva. Radaren var 16 meter høy og 4 meter bred, mens fundamentethar en lengde på ca. 30 meter.

1945: De tyske anleggene ble overtatt av Forsvaret.

Etterkrigstiden: Omtrent alle ekstyske bygninger ble revet og store deler av det tyskokkuperte området tilbakeført til grunneier. Radaren ble demontert ned til fundament og batteriet nedlagt. Området for øvrig ble ryddet for miner etc, men i liten grad ryddet for bygnings- og anleggsrester.

2007: Forsvaret eier i dag tre mindre områder på Tarva som hovedsakelig benyttes til lager og noe øvelsesvirksomhet. Øvrig virksomhet knyttet til Forsvarets tele- og datatjeneste er lokalisert på leid grunn.

Fant du det du lette etter?