Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Merknad

Image "80478_218_02_a.jpg" without description

Luftvernstilling

De verneverdige anleggene og eiendommene i Forsvarets eie utgjør små deler av et meget verneverdig fortifikatorisk landskap. De må derfor ses i sammenheng med hele kulturmiljøet på Tarva og spesielt Husøya. «Mammuten» inngår i kommunens natur- og kultursti. Kommunen har drevet innsamling av historisk materiale fra tiden 1940–45.

Fylkeskonservatoren i Sør-Trøndelag og Riksantikvaren vurderer å reise fredningssak for området med de ekstyske kulturminnene etter Kulturminnelovens § 20 – den såkalte kulturmiljøparagrafen.

Image "80478_218_03_a.jpg" without description

Kaien som ble laget for å ta imot de tunge kanonene eksisterer fremdeles. En stor kran med skinner på begge pirene sørget for å losse rør, skjold og ammunisjon.

Image "80478_218_04_a.jpg" without description

En av de mange bunkerne på Tarva.

162702 Tarva

Image "80478_219_01_a.jpg" without description

Image "80478_219_02_a.jpg" without description

Pansersperringer, også kalt «Hitlertenner».

Image "80478_219_03_a.jpg" without description

Kommandoplassen er i etterkrigstiden behandlet for å hindre innsig av vann. Bortsett fra dét, ligger kommandoplassen som opprinnelig.

Fant du det du lette etter?