Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

15

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

Image "80478_218_01_a.jpg" without description

«Mammuten» – radarfoten som er hele 30 m i diameter.

Fortifikasjonene på Tarva utgjør et sentralt kulturminne som del av det tyske forsvarssystemet som skulle hindre fiendtlig adgang til Trondheimsfjorden og Nordlandsleden. Tarva hadde i tillegg en meget viktig telekommunikativ rolle. Beliggenheten gjør at denne virksomheten har vært videreført også i etterkrigstiden.

«Mammuten» og bunkerområdet har meget høy grad av autentisitet. Førstnevnte er antakelig bevaringsverdig også på grunn av sin sjeldenhet.

Disse kulturminnene inngår i en helhet med usedvanlig godt bevarte ekstyske bygningsog anleggsrester på Tarva. De har derfor stor antikvarisk og militærhistorisk verdi og utgjør som helhet et meget verneverdig kulturlandskap. Det militærhistoriske landskapet med spor av ekstysk virksomhet er trolig ett av de best bevarte i Europa.

En av hovedverdiene ved sporene etter okkupasjonen på Tarva er virkningen av ruinlandskapet. Sporene får tydelig frem omfanget av utbyggingen og følgene dette fikk for sivilbefolkningen. For å bevare ruinlandskapet omfatter vernet alle spor etter militær virksomhet innenfor grensene for Forsvarets eiendommer på Tarva.

Fant du det du lette etter?