Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_220_03_a.jpg" without description

Riddersalen, inv. nr. 0003.

Værnes flystasjon ligger ved Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke. Stasjonen har bygningsmasse fra ulike perioder, men bare den opprinnelige hovedgården med tre militære bygninger i tunet har antikvarisk interesse. Øvrig bygningsmasse har gjennomgått store endringer og utgjør i dag ikke noe enhetlig miljø.

Den opprinnelige hovedbygningen på Værnes hovedgård (inv. nr. 0001) er administrativt fredet. Under bygningen finnes et murt kjellerhvelv som antakelig er fra en eldre bygning oppført av general Georg Christian von Schults som døde i 1715. Bygningen har tre enkle empireportaler på gårdsfasaden, og er oppført i laftet tømmer i to etasjer med utvendig stående panel. Den hadde opprinnelig valmtak, men fikk i forbindelse med en større ombygging rundt århundreskiftet saltak tekket med skifer. I forbindelse med denne ombyggingen har bygningen også fått noe detaljering som tydelig er inspirert av sveitserstilen. Også innvendig er det gjennomført større endringer. Bygningen er preget av manglende vedlikehold, men vil i nær fremtid bli satt i stand.

Øvrige gårdsbygninger er borte og erstattet av bygg for militære formål. Tunet består i dag av Hovedlåna, Riddersalen, befalsmesse og to forlegningsbygg fra århundreskiftet. Tunet ligger i parkmessige omgivelser.

Riddersalen (inv. nr. 0003) inneholder et relativt stort forsamlingsrom og birom til dette med tekjøkken, bøttekott og toaletter. Denne bygningen har vært rehabilitert innvendig og nylig utvendig. Opprinnelig sto bygningen på pilarer, men i 1918–19 ble det støpt mellom pillarene, slik at det nå er hel grunnmur. En del av bygningen er av laftet tømmer og en del av bindingsverk. Trolig var delen med bindingsverk en veranda som er kledt inn. Utvendig er bygningen kledt med tømmermannspanel. Saltaket med utstikkende åser i gavlen er tekket med skifer.

Boligene (inv. nr. 0004 og 0005) er opprinnelig befalsforlegninger oppført i sveitserstil. Også disse bygningene sto opprinnelig på pilarer, men har senere fått støpt hel grunnmur. Første etasje er utført i laftet tømmer, mens annen etasje er i bindingsverk. Saltaket med utstikkende åser er tekket med skifer.

Fant du det du lette etter?